Съдова деменция и захарен диабет01/12/2004

Възрастните хора с диабет имат 1.5 пъти по-голям риск от деменция и 2.6 пъти по-голям риск от така наречената съдова деменция, показаха междинни резултати от продължаващо шведско проучване на д-р Chengxuan Qiu и сътр. от Stockholm Gerontology Research Center, публикувани в списание Neurology през октомври (1).

Съдовата деменция е стъпаловидно влошаване на интелектуалните възможности, което се проявява когато различни зони на мозъка се засягат поради нарушеното им кръвоснабдяване.

Рискът от деменция е три пъти по-голям когато диабетът е комбиниран с високо систолно артериално налягане и е чувствително повишен при съпътстващо сърдечносъдово заболяване. Комбинацията диабет и систолна хипертония увеличава 11.3 пъти риска от съдова деменция и 2.6 пъти риска от болест на Alzheimer.

В продължение на шест години, изследователите са наблюдавали 1300 души над 75-годишна възраст, от които 350 са развили деменция, включително 260 случая на Алцхаймерова болест и при 49 души е била установена съдова деменция.

Авторите не са успели да докажат убедителна връзка между диабета и риска от Алцхаймерова болест. Съчетанието на диабет и сърдечносъдово заболяване е било свързано със синергичен ефект върху риска от съдова деменция.

„Многофакторният подход, включващ промени в стила на живот и подходяща лекарствена терапия, е важен не само за превенция на сърдечносъдовите заболявания, но също така и на деменцията“, заключават тези изследователи. (ДЯ)

Използван източник:

1. Xu W., Qiu C., Wahlin A., B. Winblad B., Fratiglioni L. Diabetes mellitus and risk of dementia in the Kungsholmen project: A 6-year follow-up study. Neurology, Oct 2004; 63:1181-1186 http://www.neurology.org