Причинител на лошия дъх e плаката по езика, а не Helicobacter pylori01/12/2004

Инфекцията с H. Pylori се асоциира с различни заболявания на гастроинтестиналния тракт, включително с пептична язва и рак на стомаха. Скоро след първоначалното изолиране на H. Pylori, се появява хипотезата, че той е сред основните причинители на лош дъх (halitosis)*. Според най-новите данни H. Pylori не е източник на трите химически съединения, които формират лошия дъх http://www.gastrosource.com.

На ХI Европейска гастроентерологична седмица в Прага беше представено проспективно проучване на холандски изследователи, използвали газхроматография за анализ на проби от стомашни газове и такива от устната кухина при пациенти, страдащи от лош дъх. Различният състав на газовете с неприятна миризма е позволил точното диференциране на оралния и екстраоралния по произход лош дъх.

При повечето пациенти са установени повишени нива на метанетиол и/или на сероводород в устната кухина. Много по-рядко (10%) лошият дъх се е дължал на повишен диметилсулфид в стомашен газ. Присъствието на H. Pylori не е било свързано с повишени нива на трите съединения, идентифицирани като причинители на лошия дъх.

„Около 10-15% от възрастните хора страдат от лош дъх. Въпреки разпространеното дори и сред медици мнение, че лошият дъх произхожда от стомаха, в 90% от случаите лошият дъх произхожда от устната кухина“, заявяват авторите. „При повечето пациенти най-доброто лечение би било честото почистване на плаката от езика, която води до продукция на сероводород и диметилсулфид и употребата тоалетна вода за уста“.

„Ерадикацията на инфекцията с H. Pylori предлага различни ползи, но те не включват протекция на лошия дъх“, е основният извод от проучването. (РК)

* halitosis – от гръцката дума halitus – дъх и наставката –osis за състояние