Повече общопрактикуващи лекари – по-добри здравни резултати01/12/2004

Страни, които изграждат своята система за здравеопазване на базата на по-голям брой общопрактикуващи лекари (ОПЛ), имат по-добри здравни резултати от страни, които разчитат повече на тясно специализирана медицинска помощ, се казва в обзорен доклад изнесен на 17-та Световна конференция на общо практикуващите лекари (World Conference of Family Doctors), проведена през октомври в Orlando, САЩ (www.wonca2004.org).

Според цитирани данни за САЩ, „20% увеличение на ОПЛ би довело до намаление с 5% на общата смъртност“. Доклади за други страни сочат подобни резултати, се казва в литературен обзор по темата на проф. Barbara Starfield от Health Policy and Management Department на John Hopkins University Bloomberg School of Public Health.

„Въпреки, че тесните специалисти спазват по-стриктно насоките и правилата за диагностика и лечение на заболяванията от ОПЛ, те по-трудно се справят с наличието на съпътстващи заболявания, тъй като няма изработени стандарти и насоки за поведение при придружаващи заболявания“, смята проф. Starfield и препоръчва развитието на следните ключови направления:

да се оцени влиянието на придружаващите заболявания при създаване на правила за лечение и профилактика на заболяванията

да се разработят нови стратегии за по-ефективна връзка между ОПЛ и тесните специалисти

да се уеднаквят стандартите за дейността на ОПЛ и тясно специализираната медицинска помощ в различните страни.