ООН не постигна съгласие за клонирането на човешки ембриони01/12/2004

Правният комитет (Legal Committee) на ООН не успя да постигне съгласие за международна конвенция за човешкото клониране на заседанието си през октомври (1, 2).

На срещата бяха дискутирани два варианта. Първото предложение, подкрепено от над 60 държави, препоръча пълна забрана на репродуктивното и терапевтичното клониране.

Второто предложение, подкрепено от 22 държави, препоръча пълна забрана на репродуктивното клониране, но дава свобода на всяка държава да решава отделно въпроса за терапевтичното клониране. Голяма част от държавите, членки на ООН, все още нямат окончателно мнение по проблема.

„Надяваме се да постигнем пълна забрана на репродуктивното клониране и ще подкрепим всяка инициатива на ООН в тази посока. В същото време, ние сме против ограничаването на клонирането с научни цели (терапевтично клониране), тъй като то може да доведе до откриване на лечение за много дегенеративни заболявания“, заяви Liz Woodenson, ръководител на правителствената делегация на Великобритания.

Като необходими условия за терапевтичното клониране Liz Woodenson посочи:

необходимост от строги законови ограничения, тъй като технологията за репродуктивно и терапевтично клониране е една и съща

създаване на централизирани банки за стволови клетки

използване на стволови клетки от възрастни пациенти, вместо използването на ембрионални стволови клетки

Позицията на Великобритания по повод дискусиите за клониране на човешки ембриони, може да намерите на http://www.dh.gov.uk/NewsHome/Speeches/SpeechesLibrary. (ИТ)

Използвани източници:

1. Mayor S. United nations fails to agree on human cloning BMJ 2004; 329: 996 http://www.bmj.bmjjournals.com

2. United Nations http://www.un.org

Бел. ред.: Издателите на МД спазват стриктно разделението на журналистическата от комерсиалната дейност в списанието. Благодарение на реклами от фармацевтични и други фирми и на спонсорството на самите издатели, МД достига безплатно до хиляди български лекари.

Публикуването на реклама и рекламен текст на страниците на списанието дава допълнителна информация на колегията, представя новите медикаменти и технологии. МД не промотира отделна фармацевтична фирма или лекарство и не защитава корпоративни интереси.

Ние вярваме в правото на всеки здравен професионалист да получи достъп до професионална информация от световно известни научни източници. Но в същото време, наше правило е да оставим преценката и избора на терапия на специалистите.

МД бе създадено, за да гарантира правото на информирано взимане на решение от всички лекари, независимо от достъпа им до интернет и до абонаменти за скъпи списания, без разлика от населеното място, където работят, без зависимост от езиците, които владеят.

Национални и международни правила за етични взаимоотношения между на фармацевтичната индустрия и лекарите:

American Medical Association

Ethical guidelines for gifts to physicians from industry http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/5689.html

Ethical opinions and guidelines http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/4001.html

The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI):

ABPI code of practice for the pharmaceutical industry http://www.abpi.org.uk/publications/pdfs/CodeOfPractice2001.pdf

Pharmaceutical Research and Manufacturers of America:

PhRMA code on interactions with healthcare professionals

http://www.phrma.org

World Health Organization:

WHO criteria for medicinal drug promotion http://www.who.int/medicines/library/dap/ethical-criteria/criteriamedicinal.pdf

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association:

Code of Pharmaceutical Marketing Practice http://www.ifpma.org

Conseil National de l’Ordre des Medecins:

Code de la Sante Publique http://www.conseil-national.medecin.fr

American College of Physicians:

Physician-industry relations http://www.annals.org/content/vol136/

issue5/index.shtml

The International Committee of Medical Journal Editors:

Sponsorship, authorship and accountability http://www.annals.org/

content/vol135/issue6/index.shtml

Food and Drug Administration:

FDA rules that researchers will have to disclose financial interest http://www.fda.gov

American Academy of Pharmaceutical Physicians:

Code of Ethics

http://www.aapp.org/ethics.php

Royal College of Physicians Faculty of Pharmaceutical Medicine:

Guiding principles: ethics and pharmaceutical medicine http://www.fpm.org.uk

Medicines Australia:

Understanding the new Medicine Australia code provisions for healthcare professionals http://www.medicinesaustralia.com.au

Организации и правила за защита на изследователски проучвания от влияние на фармацевтични компании (14):

The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) http://www.ich.org

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products http://www.emea.eu.int

Food and Drug Administration http://www.fda.gov