Облекчаването на болката да е основно човешко право01/12/2004

Международната асоциация за изучаване на болката (International Association on the Study of Pain – IASP) и Европейската й федерация (European Federation of the IASP Chapters – EFIC), с подкрепата на Световната здравна организация – СЗО (World Health Organization – WHO), обявиха 11 октомври за Глобален ден за борба с болката.

„Облекчаването на болката трябва да е основно човешко право, независимо от това, дали хората страдат от злокачествени заболявания, СПИН или друго хронично заболяване. Днешният Глобален ден за борба с болката, както и подкрепата на WHO показват, че най-после започваме да гледаме на този проблем сериозно“, заяви проф. Michael Bond, президент на IASP.

Според последната статистика на IASP и EFIC, всеки пети човек страда от някаква форма на умерена или силна хронична болка. Между 30% и 60% от хората с хронична болка, не могат да водят пълноценен социален живот и имат ограничения във физическата си активност.

„Хроничната болка е най-подценяваният здравен проблем в света, който пряко влияе върху качеството на живота и е огромна тежест за здравните системи в развитите страни. Хроничната болка трябва да се третира като отделно заболяване“, сподели проф. Harald Breivik, президент на EFIC.

„По-голяма част от страдащите с хронична и остра болка са в средно и ниско развитите страни, където има увеличение на хроничните болести и СПИН. Ограничените възможности на здравните системи в тези страни, не позволяват широк достъп до средства за борба с хроничната болка и палиативни грижи“, заяви д-р Catherine Le Gales-Camus, асистент на генералния директор на СЗО. (ИТ)

Използвани източници:

1. IASP and EFIC’s declaration supporting the relief of pain should be a human right http://www.iasp-pain.org и http://www.efic.org

2. WHO media release 11 Oct 2004