Новите дерматологични изследвания


md 01/12/2004

Тяхното изучаване дава възможност не само за по-пълно разбиране на патогенезата на кожните заболявания, но и за създаването на нови терапевтични модели за тяхното лечение, показаха данните, представени от J. Hawk, T. Scwartz и C. Pincelli, в рубриката „What’s new in dermatological research?“ (Какво ново в дерматологичните изследвания?) на конгреса на Европейската академия по дерматология […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.