Новини от годишната среща на Северноамериканската асоциация за изследване на затлъстяването01/12/2004

От 14 до 18 ноември в Лас Вегас се състоя годишният конгрес на Северноамериканската асоциация за изследване на затлъстяването (North American Association for the Study of Obesity – NAASO). По-подробна информация можете да намерите на http://www.naaso.org

Затлъстяването – важен рисков фактор за ИБС

Хората със затлъстяване и умерена физическа активност са с висок риск за развитие на ИБС (исхемична болест на сърцето), въпреки по-добрия им здравен статус в сравнение с пациенти със затлъстяване и заседнал начин на живот, според доклад на д-р Catherine Hankey от University of Glasgow, Шотландия.

Според Hankey, високият индекс на телесна маса (body mass index – BMI) е важен фактор, предсказващ риск за появата на сърдечносъдови инциденти, наред с повишените стойности на холестерола и на артериалното налягане, особено на систолното артериално налягане.

Данните са от проучването Scotish Health Survey, обхванало близо 6000 души на възраст от 16 до 74 години. Пациентите са били разделени на три групи – първата е с най-голяма физическа активност (упражнения с голямо натоварване, с продължителност 20 минути три дни седмично или умерена активност 30 минути пет пъти седмично), втората е с по-малка физическа активност, докато в третата са хора, които не са правили никакви физически упражнения.

Физическата активност при затлъстяване редуцира риска за намаляване на нивата на HDL-холестерола и за повишаване на С-реактивния протеин (CRP), но не повлиява общия холестерол и систолното артериално налягане при отделните групи пациенти.

Сред групата без двигателна активност, хората със затлъстяване (BMI =/>30 kg/m2) имат 2.3 пъти по-висок относителен риск от високи нива на холестерол; 4.86 пъти от повишени стойности на CRP (>3 mg/dl) и 2.77 пъти от високо систолно артериално налягане (>130 mmHg), в сравнение с тези с нормален BMI (<25 kg/m2)

Ниско- или високовъглехидратна диета?

Нисковъглехидратната и високовъглехидратната диета са със сравним ефект при намаляване на телесното тегло и повишаване на инсулиновата чувствителност, показаха резултатите от проучването на Anastassios Pittas и сътр. от New England Medical Center в Massachusetts, САЩ.

Едногодишното, двойно-сляпо, рандомизирано проучване на 34 болни (75% от изследваните са жени в средата на 30-те със среден BMI 27 kg/m2) е имало за цел да установи дали диетата с високо съдържание на въглехидрати има предимство пред нисковъглехидратната диета за редуциране на теглото и повишаване на инсулиновата чувствителност. Участничките са приемали само специално приготвена храна със следния състав: едната група – 60% въглехидрати, 20% протеини и 20% мазнини, а другата група – 40% въглехидрати, 30% протеини и 30% мазнини.

При съпоставяне на резултатите и при двете групи има намаляване на BMI с 10% и повишаване на инсулиновата чувствителност с 20%.

Според авторите, здравословното, нискокалорично хранене е от съществено значение за намаляване на теглото, независимо от съдържанието на въглехидрати в диетата. С това се обясняват и еднаквите резултати при двете групи. (ОИ)