Нови възможности за лечение на болестта на Alzheimer01/12/2004

Обнадеждаващ експеримент с ваксина

Въвеждането на анти-бета-амилоидни антитела директно в централната нервна система на животински модели с болестта на Аlzheimer, забавя нарастването на плаките с около два месеца, без поява на странични ефекти, показаха резултатите от проучването на д-р Neelima Chauhan и колеги, публикувани в Journal of Neuroscience Research през октомври (1, 2).

Изследователският екип от University of Illinois at Chicago (www.uic.edu) е използвал модифициран метод на пасивна имунизация, като е инжектирал единична доза антитела във вентрикулната система на мишки.

Животните са били разделени на две групи според възрастта – двумесечни мишки с изолирани плаки в ЦНС и осеммесечни с дифузно разпространени натрупвания на бета-амилоид в мозъчната тъкан. Промените, настъпили в ЦНС на опитните животни след въвеждането на анти-бета-амилоидни антитела, са отчетени на първата, четвъртата и осмата седмица след имунизацията.

Единичната доза от антителата, инжектирани във вентрикулната система на животните, е редуцирала амилоидните плаки с 67% и е потиснала микроглиалната пролиферация с 40% до 60% на първата седмица след имунизацията. Не са били наблюдавани сериозни странични реакции като хеморагии и менингоенцефалит.

Продължителността на ефекта е възрастово-зависима – между четири и осем седмици при по-младите мишки и от една до четири седмици при по-възрастните.

Предходни изследвания, използвали метода на имунизация при животински модели и при болни с Аlzheimer, завършваха без особен успех. Въвеждането на антигени в системното кръвообращение на животни бе свързано с изработването на анти-бета-амилоидни антитела, неутрализиращи протеина и възпрепятстващи натрупването му в ЦНС. Високите дози предизвикваха обаче хеморагии и тежки възпалителни изменения при животинските модели. При болни с Аlzheimer, методът доведе до менингоенцефалит при 6-8% от имунизираните, поради което клиничното му изпитване бе преустановено.

Според д-р Chauhan, „периодичното въвеждане на антитела директно в ЦНС предлага безопасна алтернатива за лечение на болестта на Alzheimer. Ваксината забавя натрупването на амилоид за период от поне четири седмици, като осигурява терапевтичен прозорец за прилагането на други медикаменти, възпрепятстващи формирането на нови плаки“.

Тези резултати дават основание за прецизиране честотата на апликациите в зависимост от възрастта. По-добър и продължителен ефект от ваксината би трябвало да се очаква, ако тя бъде прилaгана от по-ранна възраст.

В САЩ болестта на Аlzheimer е третото най-скъпо за лечение заболяване, изискващо близо $100 милиарда годишно и от него страдат над 4.5 милиона души. В Европа общите разходи, свързани с Аlzheimer, са вече над $100 милиарда на година

Клинично проучване на инхибитор на амилоидната агрегация

Изследователски екип от Farber Institute for Neuroscience към Thomas Jefferson University (www.jefferson.edu) започна фаза II клинично проучване на медикамент от нов клас за лечение на болестта на Аlzheimer. Alzhemed се свързва с разтворимата фракция на бета-амилоида и потиска отлагането му под формата на плаки в ЦНС. (3, 4)

Alzhemed на фирма Neurochem Company поставя началото на нов клас средства – „инхибитори на амилоидната агрегация“, които повлияват активността на патологичния процес – „модифициращи заболяването“ медикаменти. Активната субстанция действа на две нива:

инхибира формирането на плаки като потиска взаимодействието между глюкозаминогликаните и бета-амилоидния протеин

възпрепятства възпалителния процес, индуциран от отлагането на амилоид в ЦНС

Клиничното изследване е многоцентрово и ще обхване близо 950 болни с лека до умерена форма на заболяването. Проучването е започнало през юни 2004 и ще продължи 18 месеца. Участниците са разделени в три групи в зависимост от приема на медикамент – получаващи плацебо; Alzhemed 100 mg/d и Alzhemed 150 mg/d.

В момента лечението на болестта на Аlzheimer се провежда с две групи препарати:

1. холинестеразни инхибитори – Aricept (donepezil, http://www.aricept.com), Exelon (rivastigmine, http://www.exeloncorp.com), Reminyl (galantamine, http://www.us.reminyl.com) и Cognex (tacrine, http://www.cognex.com)

2. Namenda (memantine, http://www.namenda.com), одобрен за приложение през октомври 2003. Механизмът му на действие е чрез инхибиране на прекомерната продукция на глутамат.