Нов препарат за лечение на Psoriasis влиза в последна фаза на клинично проучване01/12/2004

Австралийската компания Solbec Pharmaceuticals Ltd. обяви през ноември успешното приключване на първите два етапа от фаза I клинично проучване на нов медикамент за лечение на Psoriasis – Coramsine TM (SBP002). Понастоящем препаратът влиза в третия, финален етап на проучването, който обхваща клиничното му изпитване върху пациенти със съответното заболяване (1, 2).

„В първите два етапа на изследването прилагахме Coramsine – крем два пъти дневно при здрави доброволци и не регистрирахме странични реакции. В предстоящата финална част на фаза I ще сравним ефекта на препарата с конвенциалните средства за лечение на Psoriasis в рамките на двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване – златният стандарт в клиничното експериментиране“, коментира Stephen Carter от Solbec.

Това е първото контролирано изпитване на Coramsine – крем за лечение на псориазис – хронично-рецидивираща еритемо-папуло-сквамозна дерматоза, за която съществуващата на настоящия етап терапия е с временен и индивидуален ефект при повечето болни. Надеждите на фирмата са Coramsine да запълни съществуващата празнина в терапията на псориазис, да е по-ефективен от прилаганите в момента средства, да е удобен за приложение и да не причинява потенциално опасни странични реакции.

В предстоящото двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване псориатичните плаки при десет пациента ще бъдат третирани рандомизирано с Coramsine – крем, calcipotriol* или плацебо, в рамките на 56 дни. Оценката на ефекта от прилаганата локална форма предстои да бъде мониторирана с помощта на PASI (индекс, отчитащ големината на засегнатата площ и тежестта на заболяването). Клиничното изпитване на препарата се очаква да завърши в началото на 2005.

Механизъм на действие на Coramsine при Psoriasis

Psoriasis е хроничен възпалителен процес на кожата, хистопатологичният субстрат на който се изразява в епидермална хиперпролиферация и нарушена (скъсена) кератинизация – паракератоза, протичащи клинично с появата на еритемо-сквамозни изменения по кожата.

Патогенезата на заболяването е неизвестна. Счита се, че важна роля в този процес заема медиираната от Th1 (T helper 1)-лимфоцитите свръхпродукция на проинфламаторни цитокини – IL 2, IL 6, IL 8, IL 12, IL 18, TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor-alpha), INF-gamma и относително по-слабата експресия на Th2-цитокините IL 4 и IL 10 (3, 4).

Свръхпродукция на цитокини дава възможно обяснение на връзката между кератиноцитната пролиферация, имунната активация и тъканното възпаление:

IL 18, например, е хемоатрактант, който води до струпване на неутрофили в роговия слой на кожата или непосредствено под него (характерна находка при псориазис)

свръхпродукцията на IL 6 и INF-gamma в хиперпластичните псориатични лезии стимулира експресията на ТGF-alpha (Transforming Growth Factor-alpha), което резултира в бърза пролиферация на слабо диференцирани кератиноцити. От друга страна, IL 6 стимулира и ендотелната пролиферация на капилярите в дермата и обуславя наличните при заболяването съдови промени.

Coramsine е синтезиран на базата на две вещества, екстрактирани от растение, известно като „Ябълката на дявола“ или „Ябълката на Содом“ (Devil’s Apple или Apple of Sodom – Solanum linnaeanum). В момента протичат пручвания за приложението му не само при псориазис, но и при две неопластични заболявания – Mesothelioma и Melanoma malignum.

Механизмът на действие на Coramsine в псориатичната кожа се изразява в инхибиране на свръхпродукцията на IL 6. Coramsine има потенциал за приложение и в областта на ветеринарната медицина и диагностика. (ММ)

* calcipotriol (Daivonex на фирмата LEO) е локален препарат, синтезиран на базата на vitamin D3, който инхибира селективно секрецията на IL 1 и IL 8 и активацията на Т-лимфоцитите, като по този начин потиска клетъчно-опосредстваните имунни реакции в псориатичната плака.

Използвани източници:

1. Solbecs’s psoriasis trial enters final stage, 4 Nov 2004 http://www.solbec.com.au

2. Psoriasis trial enters final stage http://www.news-medical.net

3. Asadullah K., Docke W., Volk H., Sterry W. The pathophysiological role of cytokines in psoriasis; Drugs Today (Barc). 1999 Dec; 35, 12: 913 – 24 http://www.ncbi.nlm.nih.gov

4. Gottlieb A., Immunologic mechanisms in psoriasis; Journal of Investigative Dermatology, 95, 5: 18S – 19S http://www.jidonline.org