Нов препарат за лечение на Psoriasis влиза в последна фаза на клинично проучване01/12/2004
Австралийската компания Solbec Pharmaceuticals Ltd. обяви през ноември успешното приключване на първите два етапа от фаза I клинично проучване на нов медикамент за лечение на Psoriasis - Coramsine TM (SBP002). Понастоящем препаратът влиза в третия, финален етап на проучването, който обхваща клиничното му изпитване върху пациенти със съответното заболяване (1, 2). „В първите два етапа на изследването прилагахме Coramsine - крем два пъти дневно при здрави доброволци и не регистрирахме странични реакции. В предстоящата финална част на фаза I ще сравним ефекта на препарата с конвенциалните средства за лечение на Psoriasis в рамките на двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване - златният стандарт в клиничното експериментиране“, коментира Stephen Carter от Solbec. Това е първото контролирано изпитване на Coramsine - крем за лечение на псориазис - хронично-рецидивираща еритемо-папуло-сквамозна дерматоза, за която съществуващата на настоящия етап терапия е с временен и индивидуален ефект при повечето болни. Надеждите на фирмата са Coramsine да запълни съществуващата празнина в терапията на псориазис, да е по-ефективен от прилаганите в момента средства, да е удобен за приложение и да не причинява потенциално опасни странични реакции. В предстоящото двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване псориатичните плаки при десет пациента ще бъдат третирани рандомизирано с Coramsine - крем, calcipotriol* или плацебо, в рамките на 56 дни. Оценката на ефекта от прилаганата локална форма предстои да бъде мониторирана с помощта на PASI (индекс, отчитащ големината на засегнатата площ и тежестта на заболяването). Клиничното изпитване на препарата се очаква да завърши в началото на 2005. Механизъм на действие на Coramsine при Psoriasis Psoriasis е хроничен възпалителен процес на кожата, хистопатологичният субстрат на който се изразява в епидермална хиперпролиферация и нарушена (скъсена) кератинизация – паракератоза, протичащи клинично с появата на еритемо-сквамозни изменения по кожата. Патогенезата на заболяването е неизвестна. Счита се, че важна роля в този процес заема медиираната от Th1 (T helper 1)-лимфоцитите свръхпродукция на проинфламаторни цитокини – IL 2, IL 6, IL 8, IL 12, IL 18, TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor-alpha), INF-gamma и относително по-слабата експресия на Th2-цитокините IL 4 и IL 10 (3, 4). Свръхпродукция на цитокини дава възможно обяснение на връзката между кератиноцитната пролиферация, имунната активация и тъканното възпаление: IL 18, например, е хемоатрактант, който води до струпване на неутрофили в роговия слой на кожата или непосредствено под него (характерна находка при псориазис) свръхпродукцията на IL 6 и INF-gamma в хиперпластичните псориатични лезии стимулира експресията на ТGF-alpha (Transforming Growth Factor-alpha), което резултира в бърза пролиферация на слабо диференцирани кератиноцити. От друга страна, IL 6 стимулира и ендотелната пролиферация на капилярите в дермата и обуславя наличните при заболяването съдови промени. Coramsine е синтезиран на базата на две вещества, екстрактирани от растение, известно като „Ябълката на дявола“ или „Ябълката на Содом“ (Devil’s Apple или Apple of Sodom - Solanum linnaeanum). В момента протичат пручвания за приложението му не само при псориазис, но и при две неопластични заболявания – Mesothelioma и Melanoma malignum. Механизмът на действие на Coramsine в псориатичната кожа се изразява в инхибиране на свръхпродукцията на IL 6. Coramsine има потенциал за приложение и в областта на ветеринарната медицина и диагностика. (ММ) * calcipotriol (Daivonex на фирмата LEO) е локален препарат, синтезиран на базата на vitamin D3, който инхибира селективно секрецията на IL 1 и IL 8 и активацията на Т-лимфоцитите, като по този начин потиска клетъчно-опосредстваните имунни реакции в псориатичната плака. Използвани източници: 1. Solbecs’s psoriasis trial enters final stage, 4 Nov 2004 www.solbec.com.au 2. Psoriasis trial enters final stage www.news-medical.net 3. Asadullah K., Docke W., Volk H., Sterry W. The pathophysiological role of cytokines in psoriasis; Drugs Today (Barc). 1999 Dec; 35, 12: 913 - 24 www.ncbi.nlm.nih.gov 4. Gottlieb A., Immunologic mechanisms in psoriasis; Journal of Investigative Dermatology, 95, 5: 18S – 19S www.jidonline.org