Носене на твърди контактни лещи преди LASIK-корекция01/12/2004

Използващите твърди газ-пропускливи контактни лещи трябва да ги заменят с очила три до шест седмици преди започването на подготвителни прегледи за рефрактивна хирургия (а не три седмици по-рано, както се считаше досега), показаха резултатите от проучване на д-р Tsai и сътр. от Клиниката по Офталмология на University of California San Francisco School of Medicine, САЩ, публикувани в Journal of Cataract and Refractive Surgery през ноември (1, 2).

„Твърдите контактни лещи могат да променят кривината на роговицата и да доведат до некоректна преценка на състоянието в етапа на подготовка за предстоящата корекция на визуса чрез така наречената LASIK-лазер (excimer laser in situ keratomileusis)“, според д-р Tsai и сътр.

„Този проблем може да се преодолее чрез прекратяване на употребата на лещите няколко седмици преди започване на изследванията за операцията, което дава възможност на роговицата да възвърне стабилността на кривината си. По този начин се осигурява стабилна рефракция, която е задължително условие за осъществяване на успешната лазерна корекция“, допълват авторите.

Целта на проведеното от д-р Tsai и сътр. академично клинично проучване е била не само да подложи на проверка традиционните схващания, че за три седмици след сваляне на твърдите лещи може да се постигне стабилна рефракция, но и да се идентифицират факторите, свързвани с необходимостта от по-продължително време за преодоляване на роговичната нестабилност.

Изследването е обхванало 28 пациенти, използващи твърди газ-пропускливи лещи, които за периода 1999–2001 са били консултирани в офталмологичната клиника по повод предстояща рефрактивна хирургична намеса.

Участниците са били инструктирани да прекратят носенето на лещите три седмици преди началното верифициране на очния статус. В последствие на всеки три седмици при тях е осъществяван преглед за оценка на състоянието на роговицата до момента на постигане на стабилна рефракция (+/-0.25 D сфера и 0.25 D цилиндър с по-малко от 25 деления на аксиална ориентация).

Състоянието на визуса, рефракцията и стабилността на роговичната кривина са били мониторирани при всяка визита.

Резултатите от проучването показват, че при 31 от 55-те изследвани очи, стабилност на рефракцията е била постигната до момента на втория преглед (т.е. в рамките на три седмици след прекратяване употребата на лещите – т.нар. ранна стабилна група), докато при останалите 24 очи такава е била налице едва при следващите визити (т.е. най-малко шест седмици след сваляне на лещите – т.нар. късна стабилна група).

Между двете групи не са отчетени никакви статистически значими отклонения по отношение на пол, възраст, наличие на астигматизъм, разлика между физиологичен и придобит астигматизъм, индексите, характеризиращи роговичните кривини и така наречения сферичен еквивалент.

Авторите обаче са установили сигнификантна разлика по отношение на продължителността на употреба на лещите в двете групи (р=0.05), което води до извода, че:

Промените в роговичната кривина са по-чести сред пациентите, които използват твърди лещи за корекция, макар че те могат да се наблюдават и сред употребяващите меки лещи.

„Предпочитащите твърдите контактни лещи са сравнително малък процент от ползващите лещи като цяло. Данните от настоящото проучване демонстрират как може да се оптимизира целият процес – от подготовката до успешната LASIK-корекция при тези пациенти и съответно да се постигне максимално удовлетворение от резултата“, коментира д-р Masket, председател на Образователния съвет по хирургия на окото (Eye Surgery Education Council) към Фондацията на американското общество по катаракта и рефрактивна хирургия (American Society of Cataract and Refractive Surgery Foundation) (www.ascrs.org).

Laser in situ keratomileusis (LASIK) (www.fda.gov/cdrh/lasik) е ефек­тив­на възможност и е една от най-използваните хирургични техники за корекция на нарушения като миопия, хиперметропия и астигматизъм.

При нея се осъществява прецизно и контролирано отстраняване на роговична тъкан, при което се променя кривината на роговицата и съответно фокусиращата способност. За разлика от други хирургични техники, като например фоторефрактивната кератектомия, при LASIK-корекцията се запазва целостта на Баумановата мембрана и на епитела, което води до бързо възстановяване на визуса, по-слаба болезненост по-малко дискомфорт като цяло.

Противопоказанията за прилагане на метода са: нестабилни рефракционни нарушения, активни съединителнотъканни заболявания (особено с придружаващи ирити и склерити), бременност, наличие на пейсмейкър, активен възпалителен процес във външния очен сегмент и рефракционни аномалии, които не могат да бъдат коригирани с помощта на лазерна терапия (3, 4, 5). (ММ)

Използвани източници:

1. Tsai P., Dowidar A., Naseri A. et al. Predicting time to refractive stability after discontinuation of rigid contact lens wear before refractive surgery; J Cataract Refract Surg. 2004 Nov; 30, 11: 2290 – 4 http://www.ascrs.org/publications/jcrs/jcrsindex.html

2. Study suggests that rigid contact lens users should switch to glasses 3 to 6 weeks before having pre-LASIK examinations; 10 Nov 2004 http://www.nes-medical.net

3. Taravella M., Myopia, LASIK http://www.emedicine.com

4. http://www.fda.gov/cdrh/lasik/

5. http://www.lasikeyesurgery.com