Нанотехнологиите за изкуствени стави?01/12/2004

Въглеродни нишки, 1000 пъти по-тънки от човешки косъм, подредени подобно на колагеновите нишки в структурата на костите, могат да доведат до създаване на по-добри изкуствени стави, заявиха учени от Purdue University в West Lafayette, САЩ (www.purdue.edu) по време на годишната среща на Дружеството по биомедицинско инженерство (Biomedical Engineering Society, http://www.bmes.org) през ноември.

В лабораторни условия, изследователите са установили, че клетките се прикрепват по-добре към материали с по-малки повърхностни пори. Още по-силен растеж и адхезия на костни клетки се получава, ако въглеродните нанофибри се ориентират в посока, подобна на кристалите хидроксиапатит в костите. При опитите, около 80% от добавените костни клетки са се свързали трайно към въглеродните нишки.

Предишни лабораторни изследвания показаха, че при въглеродните нанотръби, с размер на порите 100 нанометра се формират с около 30% повече остеобласти, в сравнение с конвенционално използвания материал за изкуствени стави титан, чиято повърхност има размер на порите от порядъка на микрони (около 1000 пъти по-големи от въглеродните нанотръби).

Учените предполагат, че нанонишките по-добре наподобяват повърхността на тъканите и протеините. Според авторите, това ще доведе и до по-ниска честота на реакция на отхвърляне, което обикновено води до разхлабване на импланта и налага реоперация. (ИТ)

Използван източник:

1. Purdue researchers align nanotubes to improve artificial joints http://www.news-medical.net