Може ли селенът да предпазва от колоректален карцином?01/12/2004

По-високият прием на селен и съответно по-високите му серумни нива намаляват риска от карцином на колона и ректума, показаха резултатите от обзор, публикувани в Journal of National Cancer Institute през ноември (1).

Авторите анализират информацията, получена от три рандомизирани проучвания върху влиянието на различни хранителни съставки върху развитието на колоректален карцином. В проучванията Wheat Bran Fiber Trial, Polyp Prevention Trial, и Polyp Prevention Study са участватвали около 1763 пациенти с ендоскопски отстранени колоректални аденоми.

Пациентите с най-високи серумни нива на микроелемента селен (средно 150 ng/ml) са имали по-нисък риск от развитие на нов аденом с 34%, в сравнение с пациентите с най-ниски нива на селен (p = 0.006).

Основен източник на селен са храните с растителен произход, като съдържанието на микроелемента в тях варира, в зависимост от концентрацията му в почвите на които се отглеждат растенията (http://ods.od.nih.gov). (РК)

Използван източник:

1. Jacobs E. et al. Selenium and colorectal adenoma: results of a pooled analysis. J Natl Cancer Inst 2004; 96: 1669-1675 http://jncicancerspectrum.oupjournals.org