Левкотриен рецепторен антагонист се препоръчва при деца с интермитентна астма01/12/2004

Montelukast sodium ефективно намалява честотата на острите епизоди при деца с лека епизодична бронхиална астма, показаха резултатите от проучване на Hans Bisgaard и сътр. от Copenhagen University Hospital, Дания, публикувани в American Journal of Respiratoty and Critical Care Medicine през ноември (1, 2).

Montelukast (Singulair на Merck Sharpe & Dohme, MSD http://www.singulair.com) e селективeн и орално активен цистеинил левкотриен рецепторeн антагонист*. През 2003 година лекарствената инструкция за неговото прилагане бе променена, като включи: „показан e за профилактика и лечение на хронична астма при възрастни и при деца на възраст 12 месеца и нагоре“ (3).

При деца под 5-годишна възраст симптомите на астмата обикновено са интермитентни и често се асоциират с вирусна инфекция.

„Въпреки че всекидневните симптоми са рядкост, епизодите на изостряне са по-чести при децата в предучилищна възраст в сравнение с децата на възраст над 6 години, страдащи от астма, въпреки еднаквата контролираща заболяването терапия. Екзацербациите обикновено не показват явна връзка с предишни промени в симптомите или използването на бета-агонист, което прави трудно прогнозирането им“, отбелязват авторите на изследването.

С цел да проучат възможностите на montelukast да предотвратява остри епизоди на астмата, отключени от вирусна инфекция, при деца на възраст между 2 и 5 години с анамнеза за интермитентни асматични пристъпи, изследователите са провели, многоцентрово, рандомизирано, плацебо контролирано, двойно сляпо проучване.

Montelukast са получавали 278 деца, веднъж дневно, перорално, за период от 12 месеца. Контролната плацебо група е била от 271 деца. Проследявани са симптомите, употребата на бета-агонист, посещенията при лекар и хоспитализациите.

Прилагането на montelukast към стандартната терапия значително е намалило честотата на екзацербациите на астмата – с 31.9%, в сравнение с плацебо групата. Децата, получаващи montelukast, са имали средно 1.6 епизода на изостряне годишно, докато получаващите плацебо са имали средно 2.34 епизода.

„Това е първото проучване демонстриращо, че екзацербациите на леката интермитентна астма могат да бъдат успешно лекувани с помощта на контролиращ агент“, смятат авторите.

Вирусните инфекции на ГДП са главната причина за по-честите изостряния на астмата през зимата.

Въпреки, че по-голямото замърсяване на атмосферата през зимните месеци често е обвинявано за редица негативни ефекти върху човешкото здраве, сред които са и астматичните пристъпи, проучване на д-р Nathan Rabinovitch от National Jewish Medical and Research Center в САЩ, публикувано в Journal of Allergy and Clinical Immunology през ноември, показва че то не води до значимо влошаване на астмата (4).

Инфекциите на горните дихателни пътища (ГДП) обаче са асоциирани със значително влошаване на дихателната функция, астматични пристъпи и екзацербации на хроничните белодробни заболявания. „Инфекциите на ГДП удвояват вероятността детето да получи изостряне на астмата и увеличават повече от четири пъти вероятността детето да има астматични симптоми“, според д-р Rabinovitch.

Проучването е проведено в Денвър, Колорадо през зимните месеци, когато праховото замърсяване на въздуха е най-голямо, като през три последователни години са проследявани съответно 41, 63 и 43 деца на възраст между 6 и 12 години с умерено тежка до тежка астма.

По време на проучването при участниците са мониторирани белодробната функция, използването на медикаменти, симптомите на астмата, екзацербациите, хоспитализациите, наличието на вирусни инфекции на ГДП и др.

Изследователите са съпоставили мониторираните показатели с дневните вариации на шест от факторите, отговорни за замърсяване на атмосферата: частици < 10 микрона в диаметър, частици < 2.5 микрона, въглероден оксид, азотен диоксид, серен диоксид и озон. Нивата на замърсителите са сходни с тези в повечето големи американски градове.

Данните не са показали значима връзка между екзацербациите на астмата и пиковете в нивата на замърсяване. „Добре известно е, че инфекциите на ГДП могат да изострят астмата, но резултатите за вредните компоненти в атмосферата бяха изненадващи“, според авторите.

Въпреки резултатите от проучването, учените все още не отхвърлят значението на замърсяването на атмосферата за изострянето на астмата през летните месеци. От една страна, през лятото децата са изложени на по-високи нива на замърсяване, тъй като прекарват повече време на открито, а от друга – през лятото озонът, които е известен респираторен дразнител, има по-високи нива в атмосферния въздух. (РК)

* Montelukast е регистриран и в България под търговското наименование Singulair на MSD (5). Препаратът не трябва да се използва като спасяваща терапия за лечение на астматични пристъпи или на астматичен статус.

Използвани източници:

1. Montelukast recommended for children with intermittent asthma. Medwire Respiratory News 2004, November 19 http://medwire.md

2. Bisgaard H. et al. Montelukast reduces asthma exacerbation in 2 to 5 year old children with intermittent asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2004, doi:10.1164/rccm.200407-894OC http://ajrccm.atsjournals.org

3. United States Food and Drug Administration http://www.fda.gov

4. Rabinovitch N. et al. Effects of wintertime ambient air pollutants on asthma exacerbations in urban minority children with moderate to severe disease. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2004, 114 (5): 1131 www2.us.elsevierhealth.com

5. Изпълнителна агенция по лекарствата http://www.bda.bg

6. Pavord I. et al. Induced sputum eicosanoid concentration. Respir Crit Care Med 1999, 160:1905-1909 http://ajrccm.atsjournals.org