Хипоалергични котки01/12/2004

Американската компания Allerca Inc. започна работа по проект за създаване на първата в света, пречистена от алергенни субстанции, „хипоалергична“ котка, което ще даде възможност на милиони хора, страдащи от алергични заболявания, да се грижат безпроблемно за този домашен любимец, съобщиха световните информационни агенции през ноември (1, 2).

Приблизително 10% от населението на САЩ развива прояви на свръхчувствителност при контакт с котки. Противно на общите схващания, това се дължи не на наличието на алергенни субстанции в козината на животните, а на продукцията на мощен алерген – гликопротеинът Fel d1, съдържащ се в секретите на мастните и слюнчените им жлези.

Чрез въздуха алергените се пренасят и се отлагат по лигавицата на очите и носа или се инхалират директно в дихателните пътища и водят до различни прояви на алергия в сенсибилизирания организъм.

Резултатите от проучване на изследователи от Island College Hospital в Бруклин, Ню Йорк, съобщени на тазгодишната среща на Американската академия по алергия, астма и имунология (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, http://www.aaaai.org), показваха, че котките с по-тъмен цвят на козината предизвикват два-четири пъти по-често развитие на умерени до тежки алергични прояви, в сравнение с котките със светла козина. Според авторите, възможно обяснение на факта е по-високата продукция на Fel d1 при тъмнооцветените животни.

За да се предотврати секрецията на котешкия алерген, са възможни няколко модела на действие:

да се инхибира експресията на гена в ДНК

да се унищожи копието му в молекулата на РНК

да се инактивира самият протеин

Използвайки биоинженерни технологии и по-точно метода на „генно заглушаване“ (gene silencing)*, екипът на Allerca фокусира вниманието си върху унищожаване на копието му в молекулата на РНК.

Изборът да се създаде хипоалергична котка чрез технологията gene silencing се приема за безвреден по отношение на крайния продукт, докато клонирането (където се осъществява трансфер на ядрен материал) крие рискове за клонираните обекти.

Очаква се първите хипоалергични котета да се появят в началото на 2007 година, информират от Allerca. Те ще са от породата „British shorthair“ (британска късокосместа), известна с игривия и любвеобвилен нрав на котките. След това ще се експериментира и с други породи.

На този етап компанията си е поставила за цел да създаде една хипоалергична котка, която да отговаря на необходимите условия. Ако се справят успешно със задачата, изследователите предвиждат да кастрират животните, за да ги предпазят от създаване на потомство с „нормални“ котки т.е. такива, които не са плод на генно инженерни технологии.

Allerca е водеща компания, фокусирана върху провеждането на научни изследвания и разработването на нови технологии, особено в областта на изучаването на животните. Allerca вече агитира бъдещите си клиенти да внесат по $250 за котките, които се очаква в бъдеще да струват $3500. (ММ)

* Техниката gene silencing (или както е известна още – RNA interference) е метод, изпробван за пръв път при торния червей през 1998, който за няколко години направи революция в областта на биомолекулярните науки, особено след установяване на факта, че може да се прилага при растенията и животните (включително и при бозайниците) (3).

Gеne silencing се постига чрез внасяне в ядрения материал на клетките на двойноверижна РНК, така наречената dsRNA, което при животните се реализира посредством директното й инжектиране, а при растенията чрез трансформация с трансгени, кодиращи синтеза на едноверижна РНК, наподобяваща напълно dsRNA.

Последната проявява своето действие чрез индуциране на двустепенен секвенционен РНК механизъм, в който взимат участие две нуклеази, известни като Dicer и RISC.

В първия етап, посредством Dicer, dsRNA бива дефрагментирана на 21 къси интерферентни РНК секвенции, обозначавани като siRNA. През втория етап една от веригите на siRNA указва на нуклеазния комплекс RISC коя точно комплементарна едноверижна РНК (ssRNA) да изреже. Така внасянето на dsRNA в клетката определя кои ssRNA секвенции да бъдат унищожени.

Процесът е лесно управляем и намира приложение в редица сфери – от разработване на методи за антивирусна защита, откриване на функцията на редица гени чрез техниките на геномното секвенциране, идентифициране на генни обекти за бъдещи терапевтични модели, до създаване на ценни биологични качества при растенията и животните (например декофеинизация на кафето и производство на… хипоалергични котки).

Използвани източници:

1. http://www.allerca.com

2. Taylor P. Doggone it, Rover, a cat that won’t make you sneeze? http://www.ap.org

3. http://www.csiro.au