Бързи биомаркери за миокардна исхемия


md 01/12/2004

Нови биомаркери, подпомагащи ранното диагностициране на миокардната исхемия (МИ), могат да подобрят прогнозата при пациенти с ангинозна симптоматика, заяви др Allan S. Jaffe в доклад пред научната сесия на Американската сърдечна асоциация (American Heart Association – AHA) през ноември (1). Стандартните маркери за сърдечна некроза са кардиално-специфичните тропонин I и тропонин Т, както и най-често […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.