Височина и продължителност на блока при епидурална анестезия с ropivacaine01/11/2004

Различната повърхност на dura mater в лумбо-сакралната област влияе на височината на епидуралния блок, а обемът мастна тъкан в епидуралното пространство и скоростта на кръвотока в епидуралните венозни плексуси – на продължителността на епидуралната анестезия с ropivacain, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Anesthesiology през август (1).

В проучването са включени 28 пациенти на възраст 18-45 години, без значими съпътстващи заболявания, за планови периферни ортопедични операции.

Повърхността на dura mater и обемът на епидуралната мастна тъкан са изчислени с аксиален ядрен магнитен резонанс (ЯМР) чрез 8 милиметрови срезове в торакалната, лумбалната и сакралната област. Скоростта на венозния кръвоток в епидуралните венозни плексуси е изчислена на ниво L2-L3 чрез фазово-контрастен ЯМР.

На пациентите е приложен епидурално 100 мг (1%) ropivacaine еднократно. Нивото на сензорната анестезия е оценено чрез тест с убождане, а моторният блок – по скалата на Bromage.

Повърхността на dura mater е корелирала значимо с пиковия сензорен блок; обемът на мастна тъкан – с регресията на блока до нива L5-S3, а скоростта на кръвотока в епидуралните венозни плексуси – с регресията на епидуралния блок до нива L3L4. (ИТ)

Използван източник:

1. Higuchi H., Adachi Y., Kazama T. Factors affecting the spread and duration of epidural anesthesia with ropivacaine. Anesthesiology 2004, 101 (2): 451-460 http://www.anesthesiology.org