Великобритания даде първото разрешение за терапевтично клониране с изследователски цели01/11/2004

Комитетът по човешка фертилизация и ембриология (Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA) даде през август разрешение за създаване на човешка ембрионална стволова клетка чрез ядрен трансфер – техника, позната още и като терапевтично клониране. Разрешението е дадено на Newcastle Center for Life (NCF) само за изследователски цели (1). „След внимателно обмисляне на всички научни, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.