Великобритания даде първото разрешение за терапевтично клониране с изследователски цели01/11/2004

Комитетът по човешка фертилизация и ембриология (Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA) даде през август разрешение за създаване на човешка ембрионална стволова клетка чрез ядрен трансфер – техника, позната още и като терапевтично клониране. Разрешението е дадено на Newcastle Center for Life (NCF) само за изследователски цели (1).

„След внимателно обмисляне на всички научни, етични, правни и медицински аспекти на проекта, решихме да дадем едногодишно разрешение на NCF в тази важна изследователска и технологична област“, заяви Suzie Leather, председател на HFEA.

Разрешението позволява на учените да създават човешки ембриони чрез вкарване на ядра от кожни клетки в стволовите клетки на човешки ембрион. Целта на проучването е да се научи повече за развитието на ембрионите и да се търсят нови начини за лечение на тежки заболявания.

Техниката на клониране, наречена още „заместване на клетъчно ядро“ (cell nuclear replacement – CNR) представлява заместване на ядрото на човешка ембрионална клетка с ядро на друга клетка – най-често кожна. По този начин зародишът се развива по подобен начин, както и след спермална инсеминация.

Според правилата, приети във Великобритания през 1990 г. (Human Fertilisation and Embryology Act) (2), се разрешава използването на човешки ембриони за:

лечение на стерилитет

изследване на вродени заболявания

изследване причините за спонтанните аборти

разработване на по-ефективни средства за контрацепция

разработване на методи за откриване на генетични и хромозомни аномалии

През 2001 г. бяха приети нови правила (Human Fertilisation and Embryology Research Purposes Regulation) (3), които добавиха три нови показания:

натрупване на нови знания за развитието на ембрионите

натрупване на нови знания за тежки заболявания

използването на тези знания за лечение на тежки заболявания

Клонирането на хора е забранено във Великобритания. Според приетите правила през 2001 г. (Human Reproductive Cloning Act) (4), никой не може да използва трансфера на клетъчни ядра или друга генетична техника за създаване на деца.

HFEA бе създадена през август 1991 г., след публикуването на Human Fertilization and Embryology Act. Основните цели на HFEA е да мониторира работата на клиники, които се занимават с ин витро фертилизация (in vitro fertilisation – IVF), донорна инсеминация (donor insemination – DI) и изследователска работа върху човешки ембриони.

HFEA разреши преимплантационното тъканно типизиране с терапевтична цел

Съпружеска двойка във Великобритания станаха първите, на които беше разрешено преимплантационно тъканно типизиране, с цел създаване на подходящо поколение, което може да спаси живота на техния син. Случаят с Joshua Fletcher e първият, получил одобрение, след като HFEA публикува нови правила през юли (5, 6).

„Всички сме щастливи, защото досега такива пациенти заминаваха за лечение в САЩ“, заяви Mohammed Taranissi, директор на HFEA. „Всяко разрешение за подобна процедура трябва да бъде подкрепено от лекарския екип, който е отговорен за лечението на болното дете. Те трябва да са опитали преди това всички възможни варианти за лечение“.

Според предишните правила, влезли в сила от 2001 г., тъканно типизиране можеше да се извършва само на клетки от ембриони с цел изключване на наследствени заболявания. Тези правила бяха силно критикувани и Британската медицинска асоциация (British Medical Association – BMA) подкрепи промените.

Joshua страда от анемия на Diamond-Blackfan, но нито един от членовете на неговото семейство не са подходящи донори. Стволови клетки от пъпната връв на подходящ донор, биха спасили живота му.

HFEA даде разрешение, след молба от Центъра за асистирана репродукция и гинекология в Лондон (Assisted reproduction and Gynecology Centre), където Julie Fletcher, майката на Joshua ще бъде подложена на in vitro фертилизация. (ИТ)

Използвани източници:

1. HFEA grants the first therapeutic cloning licence for research http://www.hfea.gov.uk/PressOffice/Archive/1092233888

2. Human Fertilisation and Embryology Act 1990 http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900037_en_1.htm

3. Stem Cell Research and Regulations under the Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (Revised edition) http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2000/rp00-093.pdf

4. Human Reproductive Cloning Act 2001 http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2001/20010023.htm

5. HFEA agrees to extend policy on tissue typing http://www.hfea.gov.uk/PressOffice/Archive/1090427358

6. Dyer, C. Couple allowed selecting and embryo to save sibling BMJ 204; 329: 592 http://bmj.bmjjournals.com