Уличният трафик увеличава риска от миокарден инфаркт01/11/2004
Хората, участващи в уличното движение, са с по-висок риск от миокарден инфаркт (МИ) до един час след това, показаха резултатите от проучване на Annette Peters и сътр. от National Research Center for Environment and Health в Neuherberg, Германия, публикувани в New England Journal of Medicine през октомври (1). „Комбинацията от различни фактори, като стрес, шум и свързаното с превозните средства замърсяване на въздуха вероятно допринася за наблюдаваната връзка между МИ и пътното движение“, пишат авторите. Проучването е проведено сред 691 души, прекарали МИ, от които е събрана информация относно обстоятелствата, предхождащи инцидента, и възможните отключващи фактори. При 8% от участниците в проучването МИ е предшестван от експозиция на улично движение. Установен е почти трикратно увеличен риск от МИ до един час след участие в уличен трафик, като асоциацията е била валидна не само за водачите на автомобили, но и за пътуващите в обществения транспорт и дори за велосипедистите. Успоредно с увеличаване на времето, прекарано в превозните средства, нараства и рискът от коронарен инцидент. Най-рискови са сутрешните пикови часове на движение. Рискът е бил по-висок за безработните, както и за хората над 60 години и диабетиците. Жените са били с по-голям риск от МИ след участие в трафика в сравнение с мъжете. Според предишни проучвания, продължителната експозиция на азотен диоксид, съдържащ се в отработените автомобилни газове, увеличава риска от МИ (2). Хората, населяващи градските райони и изложени на въздействието на уличното движение и предизвиканите от него промени в околната среда, са с по-ниска от очакваната продължителност на живота и с по-висока смъртност от кардиопулмонални заболявания (3). (РК) Използвани източници: 1. Peters A. et al. Exposure to traffic and the onset of myocardial infarction New England Journal of Medicine 2004; 351: 1721-1730 www.nejm.org 2. Grazuleviciene R. et al. Exposure to urban nitrogen dioxide pollution and the risk of myocardial infarction. Scand J Work Environ Health 2004; 30(4):293-8 www.ncbi.nlm.nih.gov и www.labourline.org 3. Hoek G. et al. Association between mortality and indicators of traffic-relate pollution in the Netherlands: a cohort study. Lancet 2002; 360 (9341): 1203-1209 www.thelancet.com и www.ncbi.nlm.nih.gov