Участие на пациента в самоконтрола на артериалното налягане01/11/2004

Измерването на артериалното налягане (АН) от страна на пациентите има сериозни предимства и е с по-голяма информативна стойност, отколкото се смяташе досега, твърдят Thomas Mengden и сътр. от University Clinic Bonn в Германия в статия, публикувана в British Medical Journal през октомври (1).

Те смятат, че въпреки важността на клиничното мониториране на АН, често измерените от лекаря стойности не отразяват денонощните му колебания.

Европейското общество по хипертония (European Society of Hypertension, http://www.eshonline.org) и Европейското общество по кардиология (European Society of Cardiology, http://www.escardio.org) препоръчват измерването от страна на пациентите като алтернатива на амбулаторния контрол на АН и за избягване на така наречената „хипертония на бялата престилка“ (високи нива на АН поради стрес на пациента в болнична обстановка) (2).

Уеб адресите на фирми, произвеждащи електронни апарати за регистриране на АН, бяха публикувани в указанията от 2004 година на Британското общество по хипертония (British Hypertension Society), но документът препоръчва при стойности над 135/85 mmHg – пациентите да се обръщат за консултация към лекар (3, 4).

Самоконтролът на АН означава по-чести измервания, подобряване на сътрудничеството на болните с лекаря, прави хората по-отговорни за собственото им здраве, намалява медицинските разходи поради намаления брой амбулаторни посещения.

Възможни са някои технически грешки при регистриране на АН с електронните уреди, но при устройствата, произведени през последните години, повечето проблеми с точността са избегнати. Не се препоръчват уреди, които се слагат на китката и пръста.

Въпреки лесната техника на измерване, някои от пациентите не са подходящи за самостоятелно контролиране, поради риск от самолечение. (ОИ)

Използвани източници:

1. Stergiou G., Mengden T., Padfield P., Parati G., O’brien E. Self monitoring of blood pressure at home. British Medical Journal October, 2004, 16; 329 (7471): 870-1 www.

bmj.com

2. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Guidelines committee. J Hypertens 2003; 21: 1011-53 http://www.eshonline.org/documents/2003_guidelines.pdf

3. Williams B., Poulter N., Brown M., Davis M., McInnes G., Potter J., et al. The BHS guidelines working party, for the British Hypertension Society. British Hypertension Society guidelines for hypertension management 2004 (BHS-IV): summary. BMJ 2004; 328: 634-40 http://www.bmj.com

4. http://www.hyp.ac.uk/bhs и http://www.dableducational.com