Транспланта­цията бъбрек/панкреас – шанс за диабетиците?01/11/2004

В резултат на подобрена оперативна техника и нови имуносупресори, се увеличиха успешните трансплантации на бъбрек/панкреас, съобщи през октомври Thomas E. Starzi Transplantation Institute (STI) на University of Pittsburg в САЩ, един от водещите трансплантационни центрове в света (1).

„Това ще е от особена полза за пациенти с диабет, които имат и тежко бъбречно увреждане“, заяви професор Ngoc Thai, директор на програмата за панкреасни трансплантации в STI.

Напредък в програмите за трансплантация на бъбрек/панкреас е включването на мощния имуносупресор campath (2). Медикаментът се прилага еднократно преди трансплантацията и води до потискане на Т и В клетките, които са отговорни за реакцията на отхвърляне. При развиване на реакция на отхвърляне, отново се прилага само една доза. По този начин се избягват обичайните усложнения при продължително прилагане на имуносупресори.

По данни на United Network for Organ Sharing (UNOS) (3), в момента в САЩ около 2 420 пациенти чакат за комбинирана трансплантация на бъбрек/панкреас и около 1 645 за трансплантация на панкреас.*

Според протоколи на Mayo Clinic (4), всеки пациент с диабет тип 1, който се нуждае от бъбречна трансплантация, се преценява и за възможност за трансплантация на панкреас. Трансплантацията бъбрек/панкреас може да се извърши едновременно или с разлика от няколко месеца.

Предимствата на едновременната трансплантация на бъбрек и панкреас е, че отпада необходимостта от инсулинова терапия. Това е особено важно при пациенти, които трудно контролират нивата на кръвната си глюкоза или изпадат често в тежки хипогликемии (налагащи чужда помощ за овладяването им) и кома. Друго предимство е забавяне на някои от усложненията на диабета като ретинопатия, невропатия и периферно съдово увреждане. Все още не е ясно дали трансплантацията на панкреас забавя развитието на диабетна нефропатия в трансплантирания бъбрек.

Трансплантацията на панкреас освобождава пациента от всекидневната инсулинова терапия и свързаните с нея неудобства, но за разлика от другите органни трансплантации не е животоспасяваща и не удължава живота. Трябва да се има предвид и по-големият обем оперативна интервенция при трансплантация на панкреас, както и възможните оперативни усложнения. (ИТ)

* Самостоятелната трансплантация на панкреас се прилага при пациенти с недопустимо лош метаболитен контрол, въпреки прилаганата оптимална лекарствена терапия

Използвани източници:

1. New protocols in kidney-pancreas transplantation produce better results for patients http://www.upmc.edu

2. Food and Drug Administration http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/onctools/labels.cfm?GN=Alemtuzumab

3. United Network for Organ Sharing http://www.unos.org

4. Mayo Clinic Combined kidney and pancreas transplant http://www.mayoclinic.org/kidney-transplant/kidneypancreas.html

5. Успешни първи резултати от международна програма за трансплантация на островни клетки. Доктор Д 2004, 3/есен: 11 http://www.protos.bg/doctorD

6. Jaeckel E, Becker T, Manns MP. Organ transplantation in endocrinology: islet cells and pancreas. Der Internist (Berl) 2004 Oct 15 http://link.springer-ny.com/link/service/journals/00108/