Tarceva удължава живота при рак на панкреаса01/11/2004

 

Изненадващи резултати от фаза III клинични проучвания показаха, че Tarceva (erlotinib HCl) на американската OSI Pharmaceutical (www.osip.com/osi) удължава живота на пациенти с локално напреднал или метастазирал рак на панкреаса, превръщайки го в една от бъдещите медикаментозни надежди в онкологията, съобщи фирмата през октомври.

Tarceva е перорален антитуморен препарат от класа инхибитори на рецептора за човешкия епидермален растежен фактор (EGFR). Tarceva е малка молекула, таргетираща EGFR 1 (също известен като HER1 – human epidermal growth factor receptor 1), един от критичните за растежа на клетките на много видове рак.

При пациентите с рак на панкреаса, комбинацията на Tarceva и gemcitabine (Gemzar) (www.cancerbacup.org.uk) е постигнала удължаване на живота с 23.5% в сравнение с тези, взимали химиотерапия с gemcitabine самостоятелно (p=0.025). Само няколко онкологични медикамента, като Herceptin (trast­uzumab) за лечение на HER2 положителен рак на гърдата и Avastin (bevacizumab) за рак на дебелото черво (и двата на Genentech), досега са доказали, че удължават живота на болните.

Също през октомври Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) (www.fda.gov) започна процедурата по проверка и одобряване на Tarceva като монотерапия за пациенти с недребноклетъчен карцином на белите дробове в напреднал стадий, при които химиотерапията не е помогнала, като се очаква обявяване на решението на FDA до края на януари 2005.

В момента продължават клиничните проучвания на ефективността на Tarceva при рак на яйчника, бъбрека, дебелото черво, стомашночревния тракт и глиом, които бяха започнати със сътрудничеството на три фармацевтични фирми – OSI Pharmaceuticals, Genentech (www.gene.com), and Roche (www.roche.com). Tarceva досега е бил обект на 115 проучвания при хора.

Ракът на панкреаса заема четвърто място като причина за смърт от злокачествените заболявания в Европа. Всяка година се откриват над 60 000 души с тази диагноза. (www.roche-bg.com/real/display.asp?page=news). (ДЯ)