Синтетична… урина01/11/2004

Сбъдната „американска мечта“ наричат успеха си собствениците на малката канзаска фирма Dyna-Tek Industries, която успя да разработи качествена изкуствена урина за изследователската и лабораторната индустрии, наречена Surine, която не променя състава си продължително време и е идеална за калибриране на контролна и измервателна апаратура.

Най-голямото постижение на Surine е стабилността и при тестове с tetrahydrocannabinol (THC), химическата съставка в марихуаната, която опиянява. THC се разгражда много бързо в човешката урина, ако тя не се съхранява силно охладена, което създава проблеми с транспортирането на проби от урина на дълги разстояния.

Полицията и другите агенции, които контролират наркотиците в САЩ, изискват все повече фирми и организации да тестват служителите си за употреба на наркотици на работните им места, което изисква лесни за използване и надеждни уреди. За да бъдат калибрирани тези уреди и периодично проверявани са нужни хиляди литри урина за тестове. В идеалния вариант, всички уреди ще бъдат калибрирани на база на тестове с една и съща урина, а това може да бъде само синтетичната.

Един от най-големите клиенти на Dyna-Tek Industries (www.dtitesting.com) е Американският център за контрол на заболяванията (Centers for Disease Control and Prevention) (www.cdc.gov), за който човешката урина е нестабилна, разлага се бързо ако не е замразена при пренасяне, има силна неприятна миризма и пяна, а донорите трябва да бъдат проверявани за употреба на наркотици и заболявания и най-важното – урината на двама души никога не е съвсем еднаква… (ДЯ)