Секс между лекар и пациент01/11/2004

 

Около 40% от анкетираните шотландски студенти са готови да започнат сексуална или емоционална връзка със свои бъдещи пациенти, показаха резултатите от проучване на д-р J. Goldie и сътр. от University of Glasgow, публикувани в Journal of Medical Ethics през октомври (1).

Авторите са запитали 162 бъдещи лекари дали биха приели покана за вечеря от пациент, ако работят като семейни лекари на отдалечен остров. Повече от половината от участниците в анкетата – 60% отговарят, че ще откажат предложението, тъй като биха нарушили етичните принципи на връзката лекар-пациент. Останалите 40% биха установили емоционална или сексуална връзка с пациента.

Според авторите на проучването, етичният кодекс забранява установяването на емоционална или сексуална връзка между лекар и негов настоящ пациент. Сексуалните взаимоотношения са недопустими и биха имали неблагоприятни последици за пациентите от една страна, а от друга биха повлияли на точността на преценката и правилното решение на лекаря.

Според британския General Medical Council (GMC), „Вие не трябва да позволявате личните ви пристрастия да нарушат доверието на пациента…Вие не трябва да използвате професионалното си положение с цел установяване или преследване на сексуална или неуместна/непристойна емоционална връзка с пациент или негов близък“ (2).

Според Searight и Campbell, 11% от семейните лекари в САЩ са имали сексуален контакт с поне един пациент. Изследване на Thompson и White показва, че 32% от общопрактикуващите лекари в Австралия имат колеги, за които знаят, че са имали сексуална връзка с пациент.

В Канада проучване на Lamont и Woodwаrd показа, че сред гинеколозите 3% от мъжете и 1% от жените са имали сексуални отношения с пациенти. 6.2% от канадските лекари, които работят в спешните центрове, си признават, че са били „сексуално ангажирани с бивши пациенти“.

Според холандско проучване, близо половината от анкетираните лекари са заявили, че са „изпитвали сексуални чувства към пациент“, а 4% са имали и сексуален контакт с пациент.

Проучване на Bayer и сътр., обхванало 1600 лекари от различни специалности в САЩ, показва, че 4.5% от участниците се срещат със свои пациенти, а 3.4% са имали сексуална връзка с пациент.

Психиатрите, гинеколозите и общопрактикуващите лекари са по-склонни към подобни нарушения, сравнени с другите специалисти. Лекарите, които търсят сексуална връзка с пациентите си, са най-често мъже на средна възраст, изтъкнати специалисти в своята област. Проблеми в семейството или професионална криза играят ролята на отключващи фактори. (КД)

Използвани източници:

1. Goldie J., et al. Sex and the surgery: students` attitudes and potential behavior as they pass through a modern medical curriculum. J Med Ethics 2004; 30: 480-486 http://jme.bmjjournals.com

2. http://www.gmc-uk.org