Рутинна физиотерапия или просто съвет от специалист?01/11/2004

Рутинната физиотерапия не е по-ефективна от преглед и съвет от физиотерапевт с оглед дългосрочно повлияване на лека до умерена болка в кръста (low back pain), показаха резултатите от проучване на проф. Sara Brown и сътр. от University of Warwick в Англия, публикувани през септември в British Medical Journal (BMJ) (1).

„Във Великобритания всяка година 1.3 милиона души, главно в работоспособна възраст, се подлагат на физиотерапевтични процедури поради болки в кръста. На този етап малко се знае за ефективността на рутинната физиотерапия и почти нищо за ползата от електротерапията, лазера, ултразвуковото лечение и тракционните методи,“ коментира проф. Brown (2).

В проведеното от нея многоцентрово, рандомизирано, контролирано проучване са били включени 286 пациента на възраст над 18 години с данни за персистиращи повече от шест седмици болки в кръста. Участниците са били разделени на две групи:

терапевтична група – след първоначален преглед от физиотерапевт, е назначено продължително (в рамките на една година) лечение – мобилизация и манипулация на междупрешленните стави при 72% от изследваните; мекотъканни прийоми при 94% (стречинг, упражнения за укрепване на абдоминалната мускулатура, мобилизация на лумбалния отдел на гръбначния стълб) и топлинни/студови процедури (14%)

контролна група – участниците са преминали физикален преглед при физиотерапевт за по-малко от час и са получили съвет да поддържат активна форма.

Резултатите от проучването се базират на данните от специални въпросници (Oswestry, Rolland и Morris), които са оценявали степента на физически дискомфорт, попълвани от участниците на втория, шестия и дванадесетия месец от началото на наблюдението.

Авторите са установили, че след 12 месеца пациентите от терапевтичната група са декларирали по-голямо удовлетворение от лечението, в сравнение с контролите, но обективни данни за наличие на по-дълготраен ефект не са отчетени (средна разлика в промяната, mean difference in change – 1.0%, 95% доверителен интервал).

„Рутинната физиотерапия явно не е по-ефективна от прост физикален преглед и съвет от физиотерапевт за по-нататъшно поведение. Чувството на третираните пациенти за по-голяма полза от лечението влиза в противоречие с верифицираните резултати. Клиничното значение на този факт изисква бъдещи проучвания,“ пишат в заключение авторите (2).

Болките в кръста са доста често оплакване сред хората в работоспособна възраст – 35 на всеки 1000 души във Великобритания търсят лекарска помощ за справяне с проблема. Тази хронична инвалидизация на обществото обуславя както милионни годишни икономически загуби, така и значителни разходи за лечение от страна на здравеопазването – във Великобритания за 1998 година те са били 2.5 милиарда евро.

Болките в кръста биват най-общо два вида:

остри – персистират по-малко от месец и изчезват без лечение в рамките на дни

хронични – персистират повече от шест месеца и представляват 1-5% от всички случаи

Основните причини за възникването им са: наличие на аномалии в гръбначния стълб, наранявания и малки фрактури в лумбалната област, мускулни спазми, херниране на диск (при упражняване на налягане върху „халтав“ диск може да се стигне до руптурирането му и протрузия на nucleus pulposus извън гръбначния стълб), разрастване на цикатрициална тъкан в лумбалната област, спинални стенози и др. (3).

В проучване на Moffett и сътр., публикувано през 1999 година в BMJ, се оценява ефектът от продължителните специализирани упражнения върху купирането на болките в кръста, спрямо рутинните терапевтични мерки, предписвани от общо практикуващите лекари – аналгетици и в някои случаи физиотерапия.

Резултатите от изследването са базирани както на стандартните въпросници, оценяващи степента на физически дискомфорт, така и на броя неработни дни поради болест. Данните сочат, че целенасочените упражнения са по-ефективни от рутинните мерки при пациенти с хронични болки в кръста и корелират с по-малко на брой болнични дни (съответно 378 спрямо 607) (4).

„Програмите за физически упражнения, натоварващи постепенно организма с цел подобряване на сърдечната дейност и укрепване на мускулатурата, са принципно по-ефективни от физиотерапевтичните процедури,“ допълва проф. Brown. (ММ)

Използвани източници:

1. Stewart-Brown S., Frost H., Lamb S., et al. Randomised controlled trial of physiotherapy compared with advice for low back pain. BMJ 2004; 329: 708 http://www.bmj.org

2. Barclay L. Staying active may be as good as physiotherapy for back pain http://www.medscape.com

3. http://www.reutershealth.com/wellconnected/doc54.html

4. Moffett J., Torgerson D., Bell-Syer S. et al. Randomised controlled trial of exercise for low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999; 319, 7205: 279-83 http://www.bmj.org