Респираторните проблеми в неонаталния период повишават риска от астма01/11/2004
Децата, които в неонаталния период са развили респираторен дистрес синдром (RDS) или транзиторна тахипнея, са с повишен риск от хоспитализация за астма, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване на д-р Smith и сътр. от Cambridge University в Англия, публикувани в Archives of Disease in Childhood през октомври (1). Проучването обхваща всички раждания на доносени новородени за периода 1992–1995 година в 23 шотландски болници. От 173 319 деца 2230 са диагностицирани с RDS или транзиторна тахипнеа в неонаталния период. Децата, развили тези респираторни проблеми след раждането, са с 1.7 пъти (p<0.001) по-голям риск да бъдат хоспитализирани с диагноза астма в по-късна детска възраст, като това е валидно, както за родените вагинално, така и за родените чрез Sectio Caesarea (2). При родените чрез Sectio Caesarea степента на вероятност за развитие на астма е била по-голяма от тази при родените per vias naturalis - съответно 2.2 и 1.5. При отсъствие на неонатални респираторни проблеми, връзката между Цезаровото сечение и астмата е била много слаба, степен на вероятност 1.1 (p=0.004). Има проучвания, които асоциират раждането чрез Sectio Caesarea с повишен риск от по-късно развитие на астма, но връзката е слаба и в изследванията липсват данни за наличието на усложнения в неонаталния период. „Данните от нашето проучване предполагат, че връзката между Цезаровото сечение и астмата би могла да се базира на неонаталната респираторна заболеваемост“, пишат авторите. „Това обяснява и защо откритата в предишни проучвания връзка между двете е толкова слаба – повечето деца родени чрез Sectio Caesarea не развиват респираторни проблеми след раждането.“ Според финландско проучване, публикувано през 2002 година в Pediatric Research, процентът на заболелите от астма деца е по-голям сред родените чрез Цезарово сечение - 4.2% срещу 3.3% сред родените вагинално (3). Във втора част на проучването се описват значително повече алергични прояви при родените чрез Sectio Caesarea, в сравнение с нормално родените (22% срещу 11%), както и повече позитивни кожни алергични prick тестове (41% срещу 29%). Авторите обясняват установената от тях по-висока честота на атопична астма сред родените чрез Sectio Caesarea с намалената начална микробна експозиция при оперативното родоразрешение и по-късното установяване на нормалната чревна микрофлора, което би могло да повлияе развитието на Т1 и Т2 хелперните клетки и по този начин да повиши риска от развитие на атопия. (РК) Използвани източници: 1. Reuters Health. Neonatal breathing problems linked to increased risk of childhood asthma. www.reutershealth.com 2. Smith G., et al. Neonatal respiratory morbidity at term and the risk of childhood asthma. Archives of Disease in Childhood (ADC) 2004; 89: 956-960 http://adc.bmjjournals.com 3. Kero J., et al. Mode of delivery and asthma - is there a connection? Pediatric Research 2002; 52: 6-11 www.pedresearch.org