Респираторните проблеми в неонаталния период повишават риска от астма01/11/2004

Децата, които в неонаталния период са развили респираторен дистрес синдром (RDS) или транзиторна тахипнея, са с повишен риск от хоспитализация за астма, показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване на д-р Smith и сътр. от Cambridge University в Англия, публикувани в Archives of Disease in Childhood през октомври (1).

Проучването обхваща всички раждания на доносени новородени за периода 1992–1995 година в 23 шотландски болници. От 173 319 деца 2230 са диагностицирани с RDS или транзиторна тахипнеа в неонаталния период. Децата, развили тези респираторни проблеми след раждането, са с 1.7 пъти (p<0.001) по-голям риск да бъдат хоспитализирани с диагноза астма в по-късна детска възраст, като това е валидно, както за родените вагинално, така и за родените чрез Sectio Caesarea (2).

При родените чрез Sectio Caesarea степента на вероятност за развитие на астма е била по-голяма от тази при родените per vias naturalis – съответно 2.2 и 1.5. При отсъствие на неонатални респираторни проблеми, връзката между Цезаровото сечение и астмата е била много слаба, степен на вероятност 1.1 (p=0.004).

Има проучвания, които асоциират раждането чрез Sectio Caesarea с повишен риск от по-късно развитие на астма, но връзката е слаба и в изследванията липсват данни за наличието на усложнения в неонаталния период.

„Данните от нашето проучване предполагат, че връзката между Цезаровото сечение и астмата би могла да се базира на неонаталната респираторна заболеваемост“, пишат авторите. „Това обяснява и защо откритата в предишни проучвания връзка между двете е толкова слаба – повечето деца родени чрез Sectio Caesarea не развиват респираторни проблеми след раждането.“

Според финландско проучване, публикувано през 2002 година в Pediatric Research, процентът на заболелите от астма деца е по-голям сред родените чрез Цезарово сечение – 4.2% срещу 3.3% сред родените вагинално (3). Във втора част на проучването се описват значително повече алергични прояви при родените чрез Sectio Caesarea, в сравнение с нормално родените (22% срещу 11%), както и повече позитивни кожни алергични prick тестове (41% срещу 29%).

Авторите обясняват установената от тях по-висока честота на атопична астма сред родените чрез Sectio Caesarea с намалената начална микробна експозиция при оперативното родоразрешение и по-късното установяване на нормалната чревна микрофлора, което би могло да повлияе развитието на Т1 и Т2 хелперните клетки и по този начин да повиши риска от развитие на атопия. (РК)

Използвани източници:

1. Reuters Health. Neonatal breathing problems linked to increased risk of childhood asthma. http://www.reutershealth.com

2. Smith G., et al. Neonatal respiratory morbidity at term and the risk of childhood asthma. Archives of Disease in Childhood (ADC) 2004; 89: 956-960 http://adc.bmjjournals.com

3. Kero J., et al. Mode of delivery and asthma – is there a connection? Pediatric Research 2002; 52: 6-11 http://www.pedresearch.org