Rebif намалява рецидивите при множествена склероза01/11/2004

Rebif (interferon betа-1a), на най-голямата европейска биотехнологична фармацевтична компания Serono, намалява с 54% рецидивите при пациенти с пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза (relapsing-remitting multiple sclerosis – RRMS), приемали първоначално плацебо, показаха резултатите от проучване представени на 20-ия конгрес на Европейския комитет за лечение и изследване на MS (European Commitee for Treatment and Research in MS – ЕCTRIMS) във Виена през октомври (1).

Най-голямото досега изследване на interferon beta-1a при MS е проучването PRISMS (Prevention of Relapses and Disability by Interferon beta-1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis), в което участваха 560 болни с RRMS, получавали рандомизирано плацебо или лечение с интерферон в продължение на две години. Rebif е инжектиран подкожно, три пъти седмично в доза 22 или 44 мкг. Впоследствие пациентите от плацебо-групата са преминали на интерферон за същия период от време (2).

Анализът на резултатите показва, че Rebif намалява с 32% рецидивите при RRMS в сравнение с плацебо. Медикаментът понижава необходимостта от прилагането на глюкокортикоидни хормони (ГКХ) и нуждата от хоспитализация при появата на нов пристъп, съответно с 46% и 48%.

Всички участници в проучването са преминавали през магнитно резонансно изследване два пъти годишно за оценяване на ефективността на терапията. Образната диагностика е показала 78% намаление на броя на активните лезии в централната нервна система (ЦНС) при пациентите, лекувани с Rebif, в сравнение с плацебо-групата. Само при 26% от болните на интерфероново лечение е било наблюдавано утежняване на степента на инвалидизация срещу 37% от тези, получавали плацебо.

Три са водещите интерферонови препарати, които се прилагат за лечение на MS в световен мащаб за момента – Rebif на Serono (www.rebif.com), Avonex (www.avonex.com), производство на Biogen Idec и Betaseron (www.betaseron.com), продукт на Schering AG.

Клиничното проучване EVIDENCE (Evidence for Interferon Dose Response: European-North American Comparative Efficacy) доказа по-добрата ефективност на Rebif спрямо Avonex при болни с MS. В него участваха 677 пациенти – 338 на лечение с Avonex в доза 30 мкг веднъж седмично, а останалите са приемали Rebif 44 мкг три пъти седмично. Участниците са проследени за период от 64 седмици.

Болните, приемали Rebif, са имали по-малко рецидиви в сравнение с тези, лекувани с Avonex. В края на 24 седмица от проучването – 75% от пациентите на Rebif са били в ремисия срещу 63% от болните на лечение с Avonex. При завършване на изследването само при 42% от участниците на лечение с Rebif са наблюдавани нови активни лезии в ЦНС срещу 62% от пациентите, приемали Avonex.

През следващата година на фармацевтичния пазар се очаква нов медикамент за лечение на MS – Antegren* (www.elan.com), съвместно производство на Elan Pharmaceuticals и Biogen. Ефективността му при RRMS бe доказана от плацебо-контролирано проучване, публикувано през януари 2003 година в New England Journal of Medicine (3). (КД)

* Antegren (natalizumab) е човешко моноклонално антитяло, антагонист на алфа-4 интегрин

Използвани източници:

1. http://www.reuters.com

2. http://www.rebif.com

2. Miller D. et al. A controlled trial for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2003; 348: 15-23 http://content.nejm.org