Оралните контрацептиви намаляват риска от сърдечносъдови заболявания и някои видове рак01/11/2004

 

Сърдечносъдовите заболявания, инсултът както и някои видове рак са с по-ниска честота сред жените, които са употребявали контрацептивни хормонални препарати на даден етап от живота си (1). Изненадващата новина беше съобщена по време на 60-тата годишната среща на Американското дружество по репродуктивна медицина (American Society for Reproductive Medicine – ASRM) през октомври във Филаделфия (2, 3).

Според повечето досегашни проучвания върху въздействето на оралните контрацептиви (ОК), употребата им увеличава риска от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) (4).

Новите данни идват от подпроучване на Women’s Health Initiative (WHI). Част от същата мащабна програма за женското здраве (161 000 участнички) бяха проучванията върху хормонозаместителната терапия (ХЗТ) при жените в менопауза, чиито тревожни резултати, показващи повишен риск от ССЗ, инсулт и някои видове рак при жените на ХЗТ, предизвикаха преждевременното спиране на съответния клон на инициативата (5).

Според представените нови данни, рискът от каквото и да било ССЗ е с 8% (p<0.001) по-нисък при жените, употребявали хормонални контрацептиви на някакъв етап от живота си. Тези жени (29 000) са били с по-нисък риск от ангина пекторис, миокарден инфаркт, транзиторна исхемична атака или инсулт, хиперхолестеролемия, периферно съдово заболяване или нужда от сърдечна катетеризация.

Данните показват също, че по-напредналата възраст, високият индекс на телесна маса и тютюнопушенето чувствително увеличават риска от ССЗ, дори и при жените, които са употребявали някога ОК.

Отчетен е и със 7% по-нисък риск от развитие на каквато и да е форма на рак, като редукцията на риска нараства успоредно с продължителността на употреба. Жените, взимали някога ОК (67 000), са били с 19% по-нисък риск от рак на яйчника и с 18% по-нисък риск за развитие на рак на матката (съотношение на честотите, OR 0.81 и 0.82), което потвърждава резултатите от предишни проучвания (5, 6).

Влияние на хормоналните контрацептиви върху риска от рак на гърдата не е наблюдавано сред участващите в проучването жени, което също е позитивен резултат, като се имат в предвид предишни проучвания, отчитащи повишен риск. Не е била намерена връзка и между употребата на орални контрацептиви и риска от рак на шийката на матката или на пикочния мехур.

„Предишните проучвания на OK показват че те, както и ХЗТ, увеличават риска от ССЗ, но тези изследвания имат ограничения, като методи и представителност на извадката“, заяви д-р Victory, ръководител на екипа изследователи.

„Проучвания при животни показват, че естрогенът би могъл да намалява процесите на формиране на атеросклеротични плаки, но това се наблюдава при животни, чиито естрогенни нива са сравнително постоянни за продължителен период от време, за разлика от ситуацията при жените, при които ендогенният естроген постепенно намалява преди менопаузата“, обяснява резултатите от двете проучвания д-р Victory.

„Така жените са с нисък естроген известно време, след което отново са изложени на въздействието на висок естроген при започването на ХЗТ. По това време те биха могли да са с вече сформирани атеросклеротични плаки и екзогенният естроген би могъл да влоши допълнително състоянието им“, допълва той.

„Значение има и формата на приемания естроген.“, казва д-р Rebar, директор на Групата по репродуктивна медицина. „ Повечето хормонозаместителни препарати съдържат естроген, получен от конска урина, докато естрогенът, включен в контрацептивите, е синтетично произведена форма.“

Около 16 милиона жени в Съединените щати в момента премат противозачатъчни таблетки и стотици милиони са използвали орални контрацептиви от пускането им на пазара за пръв път през 1960 година. (РК)

Използвани източници:

1. Bowser A. ASRM: Oral contraceptives associated with reduced cardiovascular and cancer risks. Doctor’s guide 2004, October 21 http://www.docguide.com

2. Adverse cardiovascular disease outcomes are reduced in women with a history of oral contraceptive use: Results from the Women’s Health Initiative Database. Abstract O-130. The 60th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine.October 16-20, 2004 – Philadelphia, Pennsylvania. Press Releases http://www.asrm.org/Media/Press/whi_ocben_risks.html

3. Reduced cancer risks in oral contraceptive users: Results from the Women’s Health Initiative. Abstract O-259. ASRM 2004

4. Tanis BC, et al. Oral contraceptives and the risk of myocardial infarction. N Engl J Med. 2001; 345(25): 1787-93 http://www.ncbi.nlm.nih.gov

5. Women’s Health Initiative http://www.whi.org

6 Narod S, et al. Oral contraceptives and the risk of hereditary ovarian cancer. N Engl J Med 1998; 339(7): 424–428 http://www.content.nejm.org

7. The Cancer and Steroid Hormone Study of the Centers for Disease Control and the National Institute of Child Health and Human Development. Combination oral contraceptive use and the risk of endometrial cancer. JAMA. 1987; 257: 796-800 http://www.jama.ama-assn.org