Ново лечение на фибромиалгията01/11/2004
Нов антидепресант, duloxetine, който потиска обратното залавяне на серотонин и норадреналин, е ефективен за намаляване на болката и за подобряване на някои от симптомите, свързани с първичната фибромиалгия, при пациенти с или без депресия, особено при жените - показаха резултатите от едно от най-големите многоцентрови проучвания за лечение на фибромиалгия, публикувани в Arthritis & Rheumatism през септември (1). „Установихме, че duloxetine облекчава болката и чувствителността, които са основни симптоми на фибромиалгията. Обезболяващият ефект на медикамента не се свързва директно с антидепресантните му свойства“, заяви д-р Lesley Arnold, координатор на проучването, което обхвана 18 научни центъра и 207 пациента, които отговарят на критериите за фибромиалгия на Американския колеж по ревматология (American College of Rheumatology) (2). 89% от участниците са били жени, а около 30% са били с депресия. 104 пациенти са получили терапия от 60 мг duloxetine два пъти дневно за период от 12 седмици; 103 пациенти са били контролна група на плацебо. Двете групи са сравнени чрез Fibromyalgia Impact Questionnaire (3, 4) за подобрение в общото състояние. При жените, подложени на лечение с duloxetine, е установено значимо намаляване на симптомите на болка, чувствителност и лесна умора, в сравнение с плацебо групата. Особено силно е намаляла болката при допир на различни места по тялото. При пациентките и с и без депресия са установени положителни емоционални и физически промени. При 23-мата мъже не са забелязани съществени промени по отношение на болката между двете групи. „Засега нямаме обяснение за тези различия между половете. От една страна, броят на мъжете с фибромиалгия е значително по-малък, а от друга е възможно да има фактори при двата пола, които да влияят на терапията“, заяви др Arnold. Фибромиалгията е хронично, инвалидизиращо заболяване, което се среща шест пъти по-често при жените и се характеризира с дифузна болка и мускулна чувствителност, като често се съпътства и от главоболие, нарушения на съня и умора (5). Етиологията на заболяването е неясна, но се свързва с нарушение на невротрансмитерите в ЦНС и по-специално серотонин и норадреналин, които имат основна роля за настроението и за развитието на депресия. Предполага се, че участва и имунната система. Търсят се и хормонални отклонения. В ликвора на пациентите се откриват три пъти по-високи нива на субстанция Р и четири пъти на нервен растежен фактор, като причината за това се изследва активно. Не всички пациенти с фибромиалгия имат депресия и не всички реагират на терапия с антидепресанти. Опитите за лечение с други антидепресанти, като селективни инхибитори на обратното залавяне на серотонин и трициклични антидепресанти, са с противоречиви резултати. (ИТ) Използвани източници: 1. Lesley A., Lu Y., Crofford L., et al. Duloxetine Fibromyalgia Trial Group A double-blind, multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients with or without major depressive disorder. Arthritis & Rheumatism 2004; 50 (9): 2974-2984 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/76509746 2. American College of Rheumatology: Criteria for the Classification of Fibromyalgia www.rheumatology.org 3. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) www.myalgia.com/FIQ/fibromyalgia_impact_questionnair.htm 4. Burckhardt C., Clark S., Bennett R.  The fibromyalgia impact questionnaire (FIQ):  development and validation.  J Rheumatol 1991; 18: 728-733 www.jrheum.com 5. www.fmnetnews.com/pages/basics.html