Ново лечение на фибромиалгията01/11/2004

Нов антидепресант, duloxetine, който потиска обратното залавяне на серотонин и норадреналин, е ефективен за намаляване на болката и за подобряване на някои от симптомите, свързани с първичната фибромиалгия, при пациенти с или без депресия, особено при жените – показаха резултатите от едно от най-големите многоцентрови проучвания за лечение на фибромиалгия, публикувани в Arthritis & Rheumatism през септември (1).

„Установихме, че duloxetine облекчава болката и чувствителността, които са основни симптоми на фибромиалгията. Обезболяващият ефект на медикамента не се свързва директно с антидепресантните му свойства“, заяви д-р Lesley Arnold, координатор на проучването, което обхвана 18 научни центъра и 207 пациента, които отговарят на критериите за фибромиалгия на Американския колеж по ревматология (American College of Rheumatology) (2).

89% от участниците са били жени, а около 30% са били с депресия. 104 пациенти са получили терапия от 60 мг duloxetine два пъти дневно за период от 12 седмици; 103 пациенти са били контролна група на плацебо. Двете групи са сравнени чрез Fibromyalgia Impact Questionnaire (3, 4) за подобрение в общото състояние.

При жените, подложени на лечение с duloxetine, е установено значимо намаляване на симптомите на болка, чувствителност и лесна умора, в сравнение с плацебо групата. Особено силно е намаляла болката при допир на различни места по тялото. При пациентките и с и без депресия са установени положителни емоционални и физически промени.

При 23-мата мъже не са забелязани съществени промени по отношение на болката между двете групи. „Засега нямаме обяснение за тези различия между половете. От една страна, броят на мъжете с фибромиалгия е значително по-малък, а от друга е възможно да има фактори при двата пола, които да влияят на терапията“, заяви др Arnold.

Фибромиалгията е хронично, инвалидизиращо заболяване, което се среща шест пъти по-често при жените и се характеризира с дифузна болка и мускулна чувствителност, като често се съпътства и от главоболие, нарушения на съня и умора (5).

Етиологията на заболяването е неясна, но се свързва с нарушение на невротрансмитерите в ЦНС и по-специално серотонин и норадреналин, които имат основна роля за настроението и за развитието на депресия. Предполага се, че участва и имунната система. Търсят се и хормонални отклонения. В ликвора на пациентите се откриват три пъти по-високи нива на субстанция Р и четири пъти на нервен растежен фактор, като причината за това се изследва активно.

Не всички пациенти с фибромиалгия имат депресия и не всички реагират на терапия с антидепресанти. Опитите за лечение с други антидепресанти, като селективни инхибитори на обратното залавяне на серотонин и трициклични антидепресанти, са с противоречиви резултати. (ИТ)

Използвани източници:

1. Lesley A., Lu Y., Crofford L., et al. Duloxetine Fibromyalgia Trial Group

A double-blind, multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients with or without major depressive disorder. Arthritis & Rheumatism 2004; 50 (9): 2974-2984 www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/76509746

2. American College of Rheumatology: Criteria for the Classification of Fibromyalgia http://www.rheumatology.org

3. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) http://www.myalgia.com/FIQ/fibromyalgia_impact_questionnair.htm

4. Burckhardt C., Clark S., Bennett R.  The fibromyalgia impact questionnaire (FIQ):  development and validation.  J Rheumatol 1991; 18: 728-733 http://www.jrheum.com

5. http://www.fmnetnews.com/pages/basics.html