Нови законови основи за опазване на психичното здраве01/11/2004

Нови нормативни основи за опазване на психичното здраве са създадени в Закона за здравето (www.mh.government.bg/norm_acts/zzz.doc), обнародван в Държавен вестник, брой 70 от 10.08.2004 г., и влизащ в сила от януари 2005 година. Лица с психични разстройства, нуждаещи се от специални здравни грижи, са: психично болни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.