Нова терапия за тиреоид-асоциираната офталмопатия01/11/2004

Антагонистите на IL-1 (интерлевкин-1) и TNF-alpha (тумор некротизиращ фактор алфа, tumor necrosis factor alpha) могат да се използват в бъдеще при лечението на тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО), показа обзорен анализ на Tom Cawood и сътр. от St. Vincent’s Hospital в Дъблин, Ирландия, публикуван в British Medical Journal през август (1).

TAO е едно от най-честите и тежки усложнения на автоимунния хипертиреоидизъм (болест на Graves), протичащо с болка, фотофобия, хемоза, диплопия и екзофталм. Компресията на оптичния нерв в по-напреднала фаза на състоянието може да доведе до загуба на зрението.

Други фактори са генетичното предразположение, женският пол и терапията с радиойод на хипертиреоидизма.

Диагнозата на болестта на Graves се поставя на базата на клиничната симптоматика и серумните нива на тиреоидстимулиращия хормон (TSH), тиреоидните хормони (T3, T4) и на антитиреоидните антитела. За оценка на орбиталното ангажиране е необходима консултация с офталмолог и провеждане на компютърна аксиална томография (КАТ) или ядрено магнитно резонансно (ЯМР) изобразяване.

Настоящата терапия на ТАО включва кортикостероиди, радиотерапия и хирургично лечение при състоянията, при които конвенционалните методи на лечение са неефикасни.

Кортикостероидната терапия изисква прилагането на високи дози, което е свързано с чести странични ефекти. Орбиталната радиотерапия предизвиква радиационна ретинопатия и катаракта, като в някои случаи води и до малигнена дегенерация.

Хирургичното лечение е с добър ефект при опасност от загуба на зрение, но често се налагат и допълнителни процедури по възстановяване на околните тъкани за подобряване на функцията на зрителния апарат.

Клиничната изява на ТАО се дължи на натрупването на глюкозаминогликани (ГАГ) и хипертрофия на мастната тъкан в орбиталната област, дължащи се на стимулираната от цитокините (IL-1) повишена функция на фибробластите (2).

По този начин може да се избегне скъпото и недостатъчно ефективно лечение с кортикостероиди или радиотерапия. (ОИ)

Използвани източници:

1. Cawood T., Moriarty P., O?Shea D. Recent developments in thyroid eye disease. British Medical Journal 2004 Aug; 329: 385-390 http://www.bmj.com

2. Bartalena L., Marcocci C., Pinchera A.. Cytokine antagonists: new ideas for the management of Graves’ ophthalmopathy. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 446-8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov