Нова форма за локално приложение на diclofenac облекчава симптомите при остеоартрит на коляното01/11/2004

Нова форма за трансдермално приложение на diclofenac (Pennsaid)* безопасно и ефективно повлиява болката и ставната скованост при първичен остеоартрит (OA) на коляното, показаха резултатите от рандомизирано, плацебо-контролирано проучване на д-р Sanford Roth и д-р J. Zev Shainhouse от Dimethaid Health Care Ltd. в Markham, Канада, публикувани в Archives of Internal Medicine през октомври (1).

„Пероралните нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като ibuprofen и naproxen, се използват широко за облекчаване на болката при ОА, но могат да доведат до неблагоприятни системни реакции и увреждане на вътрешните органи (гастроинтестинален тракт, бъбреци и черен дроб). Локалните форми на приложение на НСПВС могат да облекчат симптомите при по-малко системни странични ефекти“, смятат д-р Roth и д-р Shainhouse.

Авторите са оценявали ефективността на новата форма за трансдермално приложение на diclofenac – натриев разтвор, съдържаща диметилов сулфоксид (носител, който подобрява тъканната абсорбция на медикамента) – при 326 пациенти на средна възраст 64.1 години с рентгенологично доказани изменения и рецидивиращи ставни болки.

Участниците са получавали рандомизирано по 40 капки от diclofenac – натриев разтвор или плацебо, четири пъти дневно в продължение на 12 седмици. На пациентите е било разрешено да приемат допълнително acetaminophen в доза 325 mg до четири пъти дневно при силни болки.

Критерии за проследяване и оценка на ефекта от лечението:

интензитет на болката и функционална активност според унифицираната субскала на WOMAC**

обща оценка на пациента по скалата на Likert***

ставна скованост и поява на болка при движение

Анализът на резултатите е показал, че по всички критерии новата форма за локално приложение на diclofenac – натриев разтвор е по-ефективен за облекчаване на симптомите в сравнение с плацебо, като разликите са статистически значими.

Странични реакции при локалното приложение на diclofenac са наблюдавани при 41.5% от лекуваните с него общо 164 болни. Te включват сухота (при 36.6%), обриви (11.0%), парестезии, сърбеж и везикуло-булозни кожни лезии – 0.6%, регистрирани в местата на апликация.

Според авторите, новата локална форма на приложение на diclofenac е ефективна за лечение на симптомите на ОА, като единствено води до минимално локално дразнене и е без значими системни странични ефекти и свързани с пероралните НСПВС гастроинтестинални оплаквания.

Настоящата терапия за лечение на ОА включва НСПВС, като ibuprofen и naproxen, селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (COX-2)****, paracetamol (acetaminophen) и хондроитин-глюкозамин.

Поради неговата безопасност, медикамент на първи избор в лечението на ОА е paracetamol (acetaminophen), според указанията на Европейската лига срещу ревматизма (EULAR) (2). Американският колеж по ревматология препоръчва използването на локални форми на аналгетици при пациенти, които не се повлияват от системното приложение на acetaminophen.

Конвенционалните трансдермални НСПВС са ефективни за лечение на ОА само през първите две седмици, показа мета-анализ на резултатите от 13 рандомизирани контролирани проучвания, публикуван през август в British Medical Journal (BMJ) (3, 4)… Няма доказателства, че след две седмици локалните НСПВС са по-ефективни от плацебо…, обобщиха неговите автори. Проучването на д-р Roth и д-р Shainhouse опровергава това заключение, посочвайки 12-седмичен период на ефективност на новата форма. (КД)

* Pennsaid (1.5% натриев разтвор на diclofenac) на фирма Dimethaid Research Inc. е одобрен в Канада, Великобритания, Италия и други страни за лечение на симптомите на ОА на коляното – болка и ставна скованост и за подобряване на функционалната активност. Оценява се в момента и от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA).

За неговото производство е използвана патентована трансцелуларна технология (www.dimethaid.com).

Pennsaid съдържа НСПВС diclofenac – натриев разтвор с добавка на диметилов сулфоксид, който подобрява абсорбцията на активната противовъзпалителна съставка през тъканите. Сравнително проучване показа, че Pennsaid действа еквивалентно на максимална дневна доза перорални НСПВС, без да провокира сериозни странични ефекти. Опаковка от 60 мл струва 45 канадски долари.

** WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (OA) Index) представлява въпросник, с който се оценяват сиптомите и нарушенията на функционалната активност при ОА на колянната и тазобедрената става

*** Likert scale се прилага за оценка на предпочитания и субективни реакции

**** Селективният инхибитор COX-2 rofecoxib (Vioxx) бе изтеглен доброволно на 30 септември от фармацевтичния пазар от неговия производител – фирма Merck & Co. Причините за това драстично решение бяха данните от многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване (APPROVe), които посочиха, че прилаган за повече от 18 месеца препаратът удвоява риска от сърдечносъдов инцидент, включително от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт. Резултатите от проучването VIGOR (VIoxx Gastrointestinal Outcomes Research), показаха по-рано, че в сравнение с naproxen, rofecoxib има по-безопасен гастроинтестинален профил (намален риск от дразнене на стомашната лигавица и кървене), но води до по-висок риск от сърдечносъдови инциденти (5).

Използвани източници:

1. Roth S., Shainhouse Z. Efficacy and safety of a topical diclofenac solution (Pennsaid) in the treatment of primary osteoarthritis of the knee. Arch Intern Med 2004; 164: 2017-2023 http://archinte.ama-assn.org и http://www.medscape.com

2. Jordan K., Arden N., Doherty M. et al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis. Annals of the Rheumatic Diseases 2003, 62: 1145-55 http://ard.bmjjournals.com

3. Lin J., Zhang W. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflamatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Aug 2004; 329: 324 http://www.bmjjournals.com

4. Локалните НСПВС са ефективни при остеоартрит само през първите две седмици. MD 2004, 1/септември: 71

5. Сагата Vioxx. Кардио Д 2004, 2: 41