Нов подход за оценка на цялостния риск от глаукома01/11/2004

[SO] MD

Нов математически модел за оценка на глобалния риск за прогресия на повишеното вътреочно налягане и профилактика на унилатералната слепота, подобен на начина, по който се оценява рискът за коронарна болест, разработиха американски учени, съобщи в септемврийския си брой American Journal of Ophthalmology. Методът ще помогне за ранната диагноза и лечение на глаукомата, преди да са настъпили необратими промени (1).

„Повечето лекари предписват терапия, когато вече има увреда на очния нерв или вътреочното налягане е силно повишено“, заяви проф. Robert Fechtner от Institute of Ophthalmology and Visual Science на New Jersey Medical School и ръководител на многогодишния проект „Предотвратяване на риска от глаукома“ (Treatment of Risk in the Glaucoma Continuum).

„Въпреки, че повишеното вътреочно налягане (intraocular pressure – IOP) е един от общопризнатите рискови фактори, има и други причини за оценка на риска от глаукома. Дори хора с нормално IOP могат да имат загуба на зрение, в следствие на глаукома“, допълни той.

За оценка на риска от прогресия на повишеното IOP към глаукома и на глаукомата към унилатерална слепота, е използван математически модел и три проучвания, продължили 15 години. По подобен начин са определени основните рискови фактори за развитие на коронарна болест, в продължилото няколко десетилетия Framingham Heart Study.

При пациентите, които не са лекувани, рискът от прогресия от повишено IOP към унилатерална слепота е бил от 1.5 до 10.5%; при пациентите, които са лекувани, този риск е бил от 0.3 до 2.4% за 15-годишен период.

Математическият модел показва, че:

„Глобалната оценка на рисковите фактори за коронарна болест са пример за възможността заболяването да се лекува в неговия субклиничен стадий, което подобрява значително прогнозата. Преди няколко десетилетия лекарите рядко обръщаха внимание на лекото повишение на холестерола или на инцидентното покачване на артериалното налягане. В повечето случаи, те лекуваха пациенти, които вече са преживяли инфаркт или инсулт“, заяви проф. William Kannel, старши изследовател и директор на научна програма към Framingham Heart Study.

Глаукомата е невродегенеративно заболяване, което уврежда очния нерв и води до слепота, ако не се лекува. Тъй като ранните стадии на това заболяване са безсимптомни, в повечето случаи диагнозата се поставя, когато вече има необратими промени и загуба на зрение.

Рисковите фактори за развитие на глаукома са:

напреднала възраст

повишено вътреочно налягане

фамилна анамнеза

захарен диабет

артериална хипертония

миопия

травми на окото

изтънена корнея

негроидна раса

Мислете за цялостния риск!

Глаукомата засяга около три милиона души в САЩ и 67 милиона в целия свят. Това е втората водеща причина за слепота в САЩ и представлява 9-12% от всички случаи на слепота. (ИТ)

Използван източник:

1. Weinreb R., Friedman D., Fechtner R., et al. Risk assessment in the management of patients with ocular hypertension. American Journal of Ophthalmology 2004; 138 (3): 458-467 http://www.ajo.com