Ниска чувствителност на мамографията в средната възраст01/11/2004

Бързото нарастване на туморите и по-високата плътност на тъканите са причина за по-ниската чувствителност на мамографията при пациентки на възраст 40-49 години, показаха резултатите от проучване, публикувани през октомври в The Journal of the National Cancer Institute.

„При пациентки на възраст 40-49 години трябва да се прилага дигитална мамография, компютърна томография, ядреномагнитен резонанс или ултразвук за по-добра диагноза на злокачествените заболявания на гърдата“, твърдят авторите на проучването. Чувствителността на мамографията (процент диагностицирани злокачествени заболявания) е по-ниска при жени в средна възраст, в сравнение с по-възрастни пациентки.

В проучването са включени 576 жени (73 на възраст 40-49 години и 503 на възраст над 50 години), диагностицирани за инвазивен карцином на гърдата. Авторите са регистрирали периода на диагностициране на заболяването след негативна мамография.

В рамките на 12 месеца 27.7% от жените на възраст 40-49 години са развили рак на гърдата, в сравнение с 13.9% при по-възрастните пациентки. За 24 месечен период цифрите са били съответно 52.1% и 24.7%.

По-голямата плътност на тъканите, която намалява точността на мамографията, е била причина за намалена чувствителност на метода при 67.7% от жените в средна възраст на 12-тия месец. За същата група, бързото нарастване на тумора (30.6%) и повишена плътност на тъканите (37.6%) са били причина за намалена чувствителност на метода на 24-тия месец.

Авторите препоръчват по-чест скрининг (веднъж годишно) поради понижена чувствителност на мамографията и риск от бързо нарастване на туморите в изследваната възрастова група. (ИТ)

Използван източник:

1. Diana S., Buist M., Peggy L. et al. Factors contributing to mammography failure in women aged 40-49 years J Natl Cancer Inst 2004; 96: 1432-1440 http://jncicancerspectrum.oupjournals.org