Невежество и дискриминация спрямо хората с psoriasis01/11/2004

Много хора избягват контакта с псориатици, поради предразсъдъци и неосведоменост, показаха резултатите от проучване на Международната федерация на асоциациите на пациенти с това заболяване (International Federation of Psoriasis Associations – IFPA), оповестени на 29 октомври по повод на първото честване на Световния ден на псориазиса (1, 2).

Повече от половината от анкетираните по телефона над 5 000 възрастни жители на Великобритания, Франция, Италия и Германия са заявили, че не биха нито целунали, нито хванали за ръка човек, страдащ от psoriasis, като мнозинството дори не биха влезли в басейн, ако в него се къпе човек с това заболяване. Голяма част от хората са отговорили отрицателно и на въпроса биха ли консумирали ядене, ако то е приготвено от псориатик.

Тези данни потвърждават наличието на дълбоко вкоренен сред обществото страх от псориазис. Същевременно 14 % от хората смятат, че psoriasis е заразна болест, докато останалите 76% знаят, че се касае за дерматоза, в основата на която стоят генетични фактори и такива от страна на околната среда. При все това, повечето от тях избягват контакта с псориатици.

Честотата на заболяването е доста подценявана показа също това проучването: 35% от анкетираните считат, че psoriasis се среща с честота 1:1 000, 11% – 1:500 000, а 3% дори – 1:1 000 000! Само 29% се ориентират правилно: Средно един на всеки 50 души страда от Psoriasis (1:50). Според IFPA, в света има 125 милиона болни от тази дерматоза.

През Средновековието са се отнасяли с псориатиците като с прокажени и заедно с болните от лепра са ги изолирали от обществото. А през 19-ти век са ги считали за заразни. Явно част от това невежество се е запазило и до наши дни. (ММ)

Използвани източници:

1. Welt-Psoriasis-Tag: Unwissen und Diskriminierung in Europa; Dеutsches Arzteblatt Online; http://www.aerzteblatt.de

2. http://www.worldpsoriasisday.com и http://www.psoriasis.org/home

Enbrel (etanercept) на Amgen Inc.и Wyeth Pharmaceuticals е третият биологичен препарат, след Amevive (alefacept) и Raptiva (efalizumab), одобрен от FDA през последната година за лечение на psoriasis при хора над 18-годишна възраст (www.enbrel.com). Еtanercept е инхибитор на TNF (анти-TNF терапия). Показан е и за псориатричен артрит.