Настъпва ли СПИН епидемия в Европа?01/11/2004

Европейската комисия предупреди, че нoво регистрираните случаи с HIV/AIDS в Западна Европа са се увеличили два пъти за последните девет години (1, 2). Те са 140 000 във Франция и 120 000 в Италия, 1500 във Финландия и около 2000 в Норвегия. Комисията предупреди, че дори в страните с малък брой заразени „липсата на предпазни средства при сексуални контакти и увеличеният брой наркомани са предшественици на зараждаща се епидемия“.

Сред 10 новоприети страни в Европейския съюз най-проблемни са Балтийските републики – честотата на HIV в Естония е 1%, в Латвия 0.4% при средна честота за Западна Европа от 0.3% (в Русия и в Украйна на всеки 100 души един е с HIV/AIDS).

Очаква се през декември, комисията да разработи информационна кампания за HIV/AIDS, подобна на кампаниите против тютюнопушене, която ще е насочена към рисковите групи. Комисията ще се срещне и с представителите на правителства, за да уточни как здравните системи, особено тези в Централна и Източна Европа, могат да имат по-добър достъп до адекватна антиретровирусна терапия.

При наличието на 800 000 заразени деца по вертикален път в света годишно, комисията ще организира и среща на експерти през ноември за разработване на препоръки за избягване на предаването на болестта от майка на дете. (ИТ)

Използвани източници:

1. The European Commission’s working paper: Coordinated and integrated approach to combat HIV/AIDS within the European Union and in its neighbourhood http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/ev_20040916_rd01_en.pdf

2. Watson R. European commission warns of impending HIV/AIDS epidemic. BMJ 2004; 329:642 http://bmj.bmjjournals.com

CCR5 антагонист блокира HIV преди навлизането му в клетките

Експериментален препарат за лечение на инфекция с HIV-1 (human immunodeficiency virus type 1) – инхибитор на CCR5 на GlaxoSmithKline (GSK) е дал много положителни резултати по време на проучване, намалявайки количеството на вируса в кръвта с повече от 90% при мнозинството от пациентите, съобщи GSK по време на 44-ата Интердисциплинарна конференция за антимикробни агенти и химиотерапия (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, http://www.icaac.org) във Вашингтон през ноември.

Медикамент 873140 на най-голямата европейска фармацевтична компания, британската GSK (www.gsk.com), е показал доза-зависимо увеличение на ефективността си по време на 10-дневно фаза II клинично проучване, като при това е имал и обещаващ профил на безопасност.

Лекарството е лицензирано от Ono Pharmaceutical (www.ono.co.jp) и е от нов клас медикаменти, които блокират HIV-1 преди навлизането му в човешките клетки, вместо да го атакува след това. Тези лекарства поддържат пацентите в добро здраве по-дълго време, с по-малко странични ефекти отколкото конвенционалните антиретровирусни терапии, и ще помогне на хора, които вече са развили резистентност към традиционните лекарства за лечение на инфекция с HIV-1.

Най-голямата фармацевтична фирма в света Pfizer (www.pfizer.com) също разработва в момента инхибитор на CCR5 и се очаква да бъде първата на пазара с подобен медикамент. Schering-Plough (www.schering-plough.com) също изпитва сходно лекарство.

Швейцарската Roche (www.roche.com) и американската биотехнологична фирма Trimeris (www.trimeris.com) бяха първите, които пуснаха на пазара медикамента enfuvirtide с търговското име Fuzeon (www.fuzeon.com), който също блокира навлизането на HIV в здравите имунни клетки. Но той е много скъп и се прилага с две инжекции дневно. CCR5 антагонистите се приемат перорално.

Експерименталните CCR5 антагонисти (www.hivandhepatitis.com) действат, като се закачат и инхибират рецептор 5, който е критичен за залавянето на HIV-1 към повърхността на CD4+ имунните клетки. (ДЯ)

Увеличават се инфекциите от извънболнични щамове на MRSA

Честота на извънболничните инфекции, причинени от methicillin-резистентен Staphylococcus aureus (methicillin-resistant Staphylococcus aureus – MRSA) e нараснала значително през последните години според данни от няколко проучвания, представени на 42-та годишна среща на Американското дружество по инфекциозни болести (Infectious Diseases Society of America – IDSA) през октомври в Бостън, САЩ (1, 2).

MRSA представлява сериозна заплаха за обществото, защото е:

резистентен към обичайното антибиотично лечение

предизвиква инфекции извън обичайния им спектър на действие, например некротизиращ фасциит

поразява млади и здрави хора без подлежаща патология

Според д-р Jeffrey C.Hageman, епидемиолог към Американския център за контрол и превенция на болестите (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), MRSA все по-често се откриват като етиологичен агент на тежки инфекции на кожата и меките тъкани, както и на пневмонии, придобити в обществото (ППО).

Изследователският екип на д-р Hageman е проследил 17 болни с придобита в извънболнични условия пневмония. Те са установили, че при 15 (88%) от пациентите, причинители са MRSA.

„Изненадващият факт е, че ППО засягат обикновено хора над 65 години, докато в групата, която наблюдаваме, средната възраст е 21 години и повечето от болните нямат подлежащо заболяване“, заяви епидемиологът.

От всичките 17 пациенти – 16 (94%) са били хоспитализирани, 12 (75%) са изисквали интензивни грижи, 5 (29%) са починали. Микробиологичното изследване показва, че изолираните причинители са били чувствителни към linezolid, rifampin, vancomycin, trimethoprim/sulfamethoxazole.

„Наблюдаваме взрив от извънболнични инфекции на кожата и меките тъкани, предизвикани от MRSA и те са водещите причинители на този вид инфекции в наши дни. Зная и за случаи на MRSA – некротизиращи пневмонии, също придобити в извънболнични условия и не бих се учудил, ако техният брой се увеличава“, споделя д-р Henry M.Blumberg от Emory University, Атланта, САЩ.

Проучване на д-р Loren G. Miller и сътр. от Harbor-UCLA Medical Center в Калифорния показа, че за периода февруари–август 2004 година 157 пациенти са били лекувани за стафилококови инфекции. От тях 62% са били причинени от MRSA.

Същият изследователски екип, в отделно свое проучване, съобщава за 14 случая на некротизиращ фасциит, при които са изолирани извънболнични щамове MRSA. При трима от пациентите се е наложило извършване на реконструктивна хирургична интервенция, а десет от болните са лекувани в интезивно отделение.

Резултатите от това проучване налагат известна промяна в терапевтичното поведение при съмнение за некротизиращ фасциит. Според авторите, необходимо е прилагането на мощни широкоспектърни антибиотици (като vancomycin), към които са чувствителни извънболничните щамове MRSA. (КД)

Използвани източници:

1. http://www.medscape.com

2. http://www.medicalnewstoday.com