Лечението с имуноглобулин след първата изява на MS намалява рецидивите01/11/2004

Интравенозната терапия с имуноглобулин (Ig), за период от една година след първата изява на неврологично нарушение, преценено като множествена склероза (MS), значително намалява активността на заболяването и риска от рецидиви, показаха резултатите проучване на д-р Anat Achiron и сътр. от Sheba Medical Сenter в Tel-Hashomer, Израел, публикувани в Archives of Neurology през октомври (1, 2).

Лечението с интравенозен имуноглобулин подобрява състоянието на пациенти с пристъпно-ремитентна MS. Според д-р Achiron, имуноглобулиновата терапия може да бъде предпочетена пред тази с бета-интерферон, поради доказаната безопасност, възможността за използванетo по време на бременност и лактация и добрата поносимост.

В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване са участвали 91 болни през първите шест седмици от началото на демиелинизиращия процес. Пациентите са получавали рандомизирано имуноглобулин по схема – натоварваща доза 2g/kg и подсилващи дози от 400mg/kg на всеки шест седмици или плацебо в продължение на една година.

Неврологичният статус и общото състояние са преценявани на всеки три месеца. В началото и след приключване на проучването е проведено магнитно резонансно изобразяване на централната нервна система ЦНС (MRI, magnetic resonance imaging).

Рискът за появата на нов рецидив на заболяването през първата година е значително по-малък при пациентите, лекувани с Ig, в сравнение с контролите на плацебо (RR, rate ratio 0.36, p=0.03). Дефинитивна диагноза MS е поставена при 26% от болните на Ig-терапия и при 50% в плацебо групата.

MRI на ЦНС е показало значително подобрение след приложението на Ig. Броят на лезиите и техният обем е намалял с 84 mm след активно лечение и се е увеличил с 38 mm при контролите. Подобни са били резултатите след използването на МRI с контрастно вещество гадолиний – съответно намаление с 42 mm и нарастване с 68 mm.

В сравнение с beta-interferon (-1a и -1b) и glatiramer acetate*, имуноглобулиновата терапия показва по-добра поносимост и по-малко странични ефекти. Нещо повече, цената на лечението с Ig за един пациент за едногодишен период е половината от тази на beta-interferon или на glatiramer acetate и се понижава през следващите години поради отпадане на необходимостта от натоварващата доза.

„Лечението с Ig може да се приеме като терапевтична алтернатива през първата година при пациенти с начален демиелинизиращ процес, който предполга MS, тъй като намалява значимо честотата на рецидивите и активността на заболяването, оценени с невроизобразяващо изследване“, заключават авторите. (КД)

* Одобрени препарати за лечение на пристъпно-ремитентна и прогресивна форма на MS:

s.c. beta interferon-1a:

– Avonex на Biogen http://www.avonex.com

– Rebif на Serano http://www.rebif.com

s.c. beta interferon-1b:

– Betaseron (Betaferon) на Berlex Laboratories, промотиран и продаван заедно със Schering http://www.betaseron.com

s.c. glamiramer acetate (non-interferon):

Copaxone на Teva Pharmaceutical http://www.copaxone.com

s.c. mitoxantone hydrochloride:

– Novatrone на Immunex http://www.nationalmssociety.org/Meds-Mitoxantrone.asp

Използвани източници:

1. Achiron A., Kishner I., Sarova-Pinhas I. et al. Intravenous immunoglobulin treatment following the first demyelinating event suggestive of multiple sclerosis. Arch Neurol. 2004, 61; 10: 1515-1520 htpp://archneur.ama-assn.org

2. Immunoglobulin therapy after first MS event reduces disease activity http://www.medscape.com