Лечението с имуноглобулин след първата изява на MS намалява рецидивите01/11/2004
Интравенозната терапия с имуноглобулин (Ig), за период от една година след първата изява на неврологично нарушение, преценено като множествена склероза (MS), значително намалява активността на заболяването и риска от рецидиви, показаха резултатите проучване на д-р Anat Achiron и сътр. от Sheba Medical Сenter в Tel-Hashomer, Израел, публикувани в Archives of Neurology през октомври (1, 2). Лечението с интравенозен имуноглобулин подобрява състоянието на пациенти с пристъпно-ремитентна MS. Според д-р Achiron, имуноглобулиновата терапия може да бъде предпочетена пред тази с бета-интерферон, поради доказаната безопасност, възможността за използванетo по време на бременност и лактация и добрата поносимост. В рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване са участвали 91 болни през първите шест седмици от началото на демиелинизиращия процес. Пациентите са получавали рандомизирано имуноглобулин по схема - натоварваща доза 2g/kg и подсилващи дози от 400mg/kg на всеки шест седмици или плацебо в продължение на една година. Неврологичният статус и общото състояние са преценявани на всеки три месеца. В началото и след приключване на проучването е проведено магнитно резонансно изобразяване на централната нервна система ЦНС (MRI, magnetic resonance imaging). Рискът за появата на нов рецидив на заболяването през първата година е значително по-малък при пациентите, лекувани с Ig, в сравнение с контролите на плацебо (RR, rate ratio 0.36, p=0.03). Дефинитивна диагноза MS е поставена при 26% от болните на Ig-терапия и при 50% в плацебо групата. MRI на ЦНС е показало значително подобрение след приложението на Ig. Броят на лезиите и техният обем е намалял с 84 mm след активно лечение и се е увеличил с 38 mm при контролите. Подобни са били резултатите след използването на МRI с контрастно вещество гадолиний – съответно намаление с 42 mm и нарастване с 68 mm. В сравнение с beta-interferon (-1a и -1b) и glatiramer acetate*, имуноглобулиновата терапия показва по-добра поносимост и по-малко странични ефекти. Нещо повече, цената на лечението с Ig за един пациент за едногодишен период е половината от тази на beta-interferon или на glatiramer acetate и се понижава през следващите години поради отпадане на необходимостта от натоварващата доза. „Лечението с Ig може да се приеме като терапевтична алтернатива през първата година при пациенти с начален демиелинизиращ процес, който предполга MS, тъй като намалява значимо честотата на рецидивите и активността на заболяването, оценени с невроизобразяващо изследване“, заключават авторите. (КД) * Одобрени препарати за лечение на пристъпно-ремитентна и прогресивна форма на MS: s.c. beta interferon-1a: - Avonex на Biogen www.avonex.com - Rebif на Serano www.rebif.com s.c. beta interferon-1b: - Betaseron (Betaferon) на Berlex Laboratories, промотиран и продаван заедно със Schering www.betaseron.com s.c. glamiramer acetate (non-interferon): - Copaxone на Teva Pharmaceutical www.copaxone.com s.c. mitoxantone hydrochloride: - Novatrone на Immunex www.nationalmssociety.org/Meds-Mitoxantrone.asp Използвани източници: 1. Achiron A., Kishner I., Sarova-Pinhas I. et al. Intravenous immunoglobulin treatment following the first demyelinating event suggestive of multiple sclerosis. Arch Neurol. 2004, 61; 10: 1515-1520 htpp://archneur.ama-assn.org 2. Immunoglobulin therapy after first MS event reduces disease activity www.medscape.com