Кортикостероидите увеличават смъртността при тежки черепномозъчни травми



01/11/2004

Кортикостероидите увеличават с около 20% смъртността при пациенти с тежки черепномозъчни травми (ЧМТ), показаха резултатите от международното контролирано проучване CRASH (Corticosteroid Randomization after Significant Head Injury), публикувани в The Lancet през октомври. Причините за по-високата смъртност са неясни (1, 2).

„Ранните резултати от CRASH показват, че кортикостероидите не трябва да се прилагат рутинно при ЧМТ, независимо от тежестта на травмата. Изследването доказа, че големи клинични проучвания при пациенти с травма, могат да се провеждат и в условията на спешност“, заяви професор Ian Roberts от London School of Hygiene and Tropical Medicine, клиничен координатор на проекта.

Кортикостероидите се прилагат повече от 30 години при пациенти с ЧМТ.

В изследването CRASH са включени 10 008 души от 239 болници в 49 страни, с различна степен на Glasgow coma score (GCS) и до осем часа след травмата.

Пациентите са били разделени в две групи – на първата група е прилагана постоянна инфузия от кортикостероиди (метилпреднизолон) непосредствено след постъпването в спешно отделение за 48 часа; втората група е била плацебо.

Проучването е регистрирано в International Standart Randomised Controlled Trial под номер ISRCTN4459797 и е извършено въз основа на общ протокол (3).

Пациентите, които са получавали кортикостероиди са имали по-висока смъртност (156 случая повече) на втората седмица – 21.1% срещу 17.9% в плацебо групата. Увеличената смъртност при групата, на която е прилагана инфузия с кортикостероиди, не е била свързана с тежестта на травмата или с времето до постъпване в спешно отделение. Смъртността за шестмесечния период след травмата ще бъде представена в отделна публикация.

„Проучването поставя под съмнение досегашните ни познания за травматичната мозъчна увреда. Трябва да се изясни по-подробно ролята на медиаторите на възпалението и тяхното блокиране, както и всички механизми, които водят до повишено интракраниално налягане“, заяви д-р Stefan Sauerland от Университета в Кьолн, в коментар в същия брой на The Lancet (4).

„Това е отличен пример за това, как научните резултати променят клиничната практика с цел подобряване грижата за пациентите „, заяви професор Colin Blackmore, изпълнителен директор на Британския Medical Research Council.

Екипът, провел проучването, има предложение да проведе подобно изследване и за поведение при масивна кръвозагуба, която е основна причина за смъртта при травми. (ИТ)

Използвани източници:

1. Effect of intravenous corticosteroids on death within 14 days in 10 008 adults with clinically significant head injury (MRC CRASH trial): randomized placebo-controlled trial Lancet 2004, 364: 1321-1328 http://www.thelancet.com

2. Corticosteroid Randomization after Significant Head Injury http://www.crash.lshtm.ac.uk

3. The CRASH trial protocol (Corticosteroid Randomization after Significant Head Injury) BMC Emergency Medicine 2001, 1: 1 http://www.biomedcentral.com/1471-227X/1/1

4. Sauerland S., Maegele M. A CRASH landing in severe head injury Lancet 2004, 364: 1291 http://www.thelancet.com