Консултации on-line01/11/2004

Компанията Blue Cross Blue Shield (www.bcbs.com) от Флорида, САЩ разшири пилотната си програма за извършване на интернет консултации на пациенти, съобщи през септември The Wall Street Journal (1, 2). Планът ще бъде достъпен за пациентите тази зима. Компанията ще финансира 3000 лекари, които ще дават съвети на пациентите си чрез интернет връзка с повишена сигурност.

Това е част от по-голяма програма на RelayHealth (www.relayhealth.com), която има за цел да прехвърли част от необходимите за пациентите консултации on-line и да намали времето и средствата за болнични посещения. Подобни услуги предлагат базираната в Далас ZixCorp. (www.zixcorp.com) с програмата MyDocOnline и подкрепяната от Американската медицинска асоциация (American Medical Association – AMA) компания Medem (www.medem.com).

Според Mark Bard от Manhattan Research, ако осигурителните компании започнат да заплащат тази услуга, се очаква в следващите 2-3 години около 40-50% от лекарите да използват интернет консултации.

Д-р Danny Sands от Beth Israel Deaconess заяви, че 130 от 550-те му пациенти използват интернет, за да се свържат с него при нужда. „За всеки нов медицински проблем или усложнение е необходима болнична консултация. Но за хронични състояния като захарен диабет, астма или артериална хипертония, on-line консултациите са достатъчни за контролиране на терапиятa“, заяви той.

За да използват системата, пациентите разполагат с парола. Те попълват формуляр, в който са изброени повече от 130 симптома и състояния. Лекарите обикновено отговарят в рамките на 6-8 часа.

Според данни на RelayHealth, най-честите поводи за интернет консултации са:

съобщаване на леки симптоми – 52%

уточняване на терапия – 21%

консултация за медицинска процедура, лабораторно изследване или посещение на лекар – 17%

наблюдение и лечение на хронично заболяване – 10%

Данни от контролно проучване на on-line медицинските консултации на компанията, проведено от университетите в Stanford, California и Berkely, сред 282 лекари и 3688 пациенти показват (3, 4):

90% от лекарите намират системата лесна и удобна за ползване

75% от лекарите смятат, че заплащането на интернет консултациите е сериозен стимул за тях

лекарите са увеличили консултациите си от 24.8 на 28.5 на ден (p<0.05)

75% от пациентите предпочитат интернет връзката с лекаря пред телефонните контакти

над 90% от пациентите дават висока оценка на системата, когато получават отговор в рамките на един ден

преобладаващата част от пациентите намират системата лесна за работа

и лекарите и пациентите са предпочели интернет връзката пред телефонния контакт, когато не се касае за спешен случай. (ИТ)

Използвани източници:

1. The Informed patient: The doctor is online: Secure messaging boosts the use of web consultations The Wall Street Journal http://www.wsj.com

2. Blue Cross Blue Shield Guidelines for the role of participating physician in health plans http://bcbs.com/healthprofessionals/Guid_PDF.pdf

3. The RelayHealth web visit study: Final result http://www.relayhealth.com/rh/GENERAL/studyResults/webVisitStudyResults.pdf

4. Liederman E, Morefield C Web messaging: a new tool for patient-physician communication J Am Med Inform Assoc 2003; 10: 260-270 http://www.jamia.org