Ketamine повлиява ефективно болката при комплексен регионален болков синдром01/11/2004
Ketamine повлиява ефективно болката при комплексен регионален болков синдром (complex regional pain syndrome - CRPS), показаха резултатите от ретроспективно проучване на проф. Ronald Harbut и сътр., публикувано в списание Pain Medicine през септември (1, 2). „Тази болка трудно се повлиява от терапия; в най-добрия случай тя намалява или става поносима. В нашето проучване, някои от пациентите, на които е прилагана инфузия с ниски дози ketamine, са получили ефективно обезболяване“, заяви проф. Harbut. В САЩ заболяването засяга между един и половина и седем милиона души. По скалата на болковия индекс на McGill (максимална болка – 50), болката при CRPS се оценява на 42. В проучването на проф. Harbut, 33 пациенти с CRPS са лекувани амбулаторно с продължителна инфузия на субанестетични дози ketamine. Началната скорост на инфузията е била 10 мг/час, като е увеличавана постепенно до настъпване на ефект (ефективно обезболяване) или e намалявана/спирана при проява на странични ефекти и седиране на пациента. Ефективно обезболяване е постигнато при 25 (76%) от пациентите; частично – при шест (18%) и липса на ефект – при двама (6%). Повторна терапия се е наложила при 12 пациенти, а при двама – терапията е приложена три пъти. Средната скорост на инфузия е била 23.4 мг/час и е продължила максимум 48 часа, като средната продължителност на терапията е била 4.7 дни. След първия курс терапия, 54% от пациентите са се чувствали добре в продължение на три месеца, а 31% - в продължение на шест месеца. След повторната инфузия 58 % от 12-те пациенти са били без болка в продължение на повече от една година, а 33% - повече от три години. Най-честите странични ефекти са били: замайване, халюцинации (шест пациенти), световъртеж, гадене и повишение на чернодробните ензими (четирима пациенти). Mеханизмът, по който възниква трайното обезболяване при CRPS, след инфузия на ниски дози ketamine, се изследва основно в Penn State Hershey Medical Center, САЩ (4). Методът е използван и за лечение на херпесна невралгия. През последните 20 години, всички опити за използването на болусни дози ketamine за борба с хроничната болка са завършвали с неуспех, а нежеланите странични ефекти върху централната нервна система (ЦНС) са ограничили неговото приложение при продължителна инфузия. При силен и продължителен болков стимул се отделя значително количество глутамат от аферентните ноцицептивни нерви върху невроните в задните рога на гръбначния мозък. Глутамат стимулира NMDA-рецепторите на вторични неврони, които водят до модулиране на болката. Ketamine е единственият прилаган в практиката блокер на N-methyl-D-asparate рецепторите (NMDA). Предполага се, че продължителната инфузия с ketamine, променя модулирането на болката на ниво гръбначен мозък. „Опитваме се да намерим начин за облекчаване на болката при CRPS и за подобряване на качеството на живот при тези пациенти. Въпреки оптимистичните данни от изследването, са необходими допълнителни проучвания, които да установят ефективността и безопасността на този метод“, заяви проф. Harbut. (ИТ) Синоними: каузалгия; синдром „рамо-ръка“; синдром на рефлексна симпатикова дистрофия; атрофия на Sudeck Комплексен регионален болков синдром: Определение: CRPS е хроничен болков синдром с две форми: CRPS 1 (до скоро се наричаше „синдром на рефлексна симпатикова дистрофия“) е хронично нервно заболяване, което се среща най-често след операции на ръцете или краката. Свързано е със силна болка, промени в ноктите, костите и кожата. CRPS 2 (заменя термина „каузалгия“) е резултат от директна травма на нерв. Етиология: CRPS най-често се дължи на увреждане на нерви, което води до нарушен контрол на регионалния кръвоток, чувствителността и температурата в засегнатата област. Най-често се засягат хора на възраст 40-60 години. Симптоми: Заболяването протича в три стадия: I стадий – затопляне; болка; оток; суха и изтънена кожа; ускорен растеж на нокти и коса; чувствителност на допир II стадий – промени в цвета на кожата; рентгенологични костни промени; забавен растеж на косата; сковани мускули и стави III стадий – разпространяване на болката по целия крайник; трайни промени в тъканите; намалена мускулна маса; ограничена подвижност на крайника; мускулни контрактури Лечение: обезболяващи; кортикостероиди; антидепресанти; медикаменти, подпомагащи костния растеж; транскутанна нервна електростимулация (TENS); регионални нервни блокове; хирургична симпатектомия. (3) Използвани източници: 1. Correll G., Maleki J., Gracely E., Muir J., Harbut E. Subanesthetic ketamin infusion therapy: a retrospective analysis of a novel therapeutic approach to complex regional pain syndrome. Pain Medicine 2004; 5 (3): 263 www.blackwell-synergy.com 2. Low doses of a common intravenous anesthetic may relieve debilitating pain syndrome www.innovations-report.com 3. MedlinePlus Medical Encyclopedia www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html 4. Penn State Hershey Medical Center www.hmc.psu.edu/college