Кърменето предпазва от развитие на астма в ранното детство01/11/2004

Естественото хранене с майчино мляко редуцира риска от отключване на астма през първите четири години от живота на детето, показаха резултатите от проспективно проучване на д-р Kull и сътр. от Karolinska Institutet, Стокхолм, Швеция, публикувани в Journal of Allergy and Clinical Immunology през октомври (1).

Авторите са проследили във времето кохорта от 4089, кърмени от своите майки новородени, при които общото количество прието майчино мляко и продължителността на кърменето са определени чрез сумиране на периодите на естествено с тези на смесено хранене* с цел да се установи влиянието на майчиното мляко върху появата на астма и алергията към инхалаторни алергени.

В края на втория месец и на първата година след раждането родителите са попълвали анкета за контакта на децата с различни рискови алергени, а мониториране на алергологичния статус на самите деца е провеждан три пъти – съответно на първата, втората и четвъртата година.

90% от децата са завършили успешно проучването, като 73% от тях са били подложени на клинично изследване, включващо измерване на стойностите на специфичния IgE (Immunoglobulin E) в серума и оценка на белодробната функция. Децата, при които аускултаторно е отчетена поява на хрипове при дишане по време на кърменето (n=217) не са включвани в някои от изследванията, за да не компрометират достоверността на крайните резултати.

Резултатите:

Естественото хранене през първите четири и повече месеца след раждането редуцира риска от развитие на астма при деца до 4-годишна възраст (OR=0.72, CI=95%)**, независимо от сенсибилизацията към често срещаните инхалаторни алергени (р=0.72)

Смесеното хранене за още три или повече месеца оказва допълнителен протективен ефект, тъй като комбинацията естествено хранене за три-четири месеца плюс смесено хранене за още три месеца, намалява значително риска от отключване на астма (OR=0.44, CI=95%)

Ефектът от кърменето е по-добър при децата, които нямат анамнеза за атопична предиспозиция от страна на родителите

През 2002 година д-р Kull и сътр. публикуваха в Archives of Disease in Childhood резултатите от проспективно кохортно проучване, което показа, че хранените с майчино мляко деца през първите четири или повече месеца след раждането по-рядко заболяват от астма (OR=0.7, CI=95%), атопичен дерматит (OR=0.8, CI=95%) и алергичен ринит (OR=0.7, CI=95%) до 2-годишна възраст. Значително редуциране на риска от развитие на астма се наблюдава и при децата, хранени смесено (OR=0.7, CI=95%) (2).

Авторите са установили, че индуцирането на алергични заболявания в ранното детство се потенцира от едновременното действие на няколко рискови фактора. Наред с полените, акарите и други често срещани алергени, значение имат и краткият период на кърмене на бебето и социални фактори като възраст, ниво на образование и тютюнопушене на майката.

„Ранната поява на атопичен дерматит предвещава отключване на астма в по-късна детска възраст. От друга страна, комбинацията астма/алергични заболявания в детството е индикатор за по-затегнатото им и продължително протичане в рамките на няколко десетилетия. Ето защо, погледнато в перспектива, естественото хранене през първите месеци от живота осигурява дълготраен протективен ефект по отношение на възникването на атопичен дерматит, астма и други алергични състояния.“, пишат в заключение др Kull и сътр. (ММ)

* Естествено хранене – хранене, при което детето получава майчино мляко или дарителска кърма.

Смесено хранене – хранене, при което детето получава и друго мляко освен майчино – адаптирано, краве и др. Най-честата причина за преминаване на смесено хранене е хипогалактията.

** OR = odds ratio – съотношение на честотите; CI= confidence interval – доверителен интервал

Използвани източници:

1. Kull I., Almqvist C., Lilja G. et al. Breast-feeding reduces the risk of asthma during the first 4 years of life. J Allergy Clin Immunol. 2004 Oct; 114, 4: 755-60 http://www.sciencedirect.com/science/journal/00916749

2. Kull I., Wickman M., Lilja G. et al. Breast feeding and allergic diseases in infants-a prospective birth cohort study; Arch Dis Child. 2002 Dec; 87, 6: 478-81 http://www.ncbi.nlm.nih.gov и http://adc.bmjjournals.com

3. Halken S. Prevention of allergic disease in childhood: clinical and epidemiological aspects of primary and secondary allergy prevention. Pediatr Allergy Immunol. 2004 Jun; 15 Suppl 16:4-5, 9-32. Review http://www.ncbi.nlm.nih.gov и http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0905-6157