Кампания за намаляване приема на сол01/11/2004

Агенцията за контрол на храните във Великобритания (Food Standards Agency – FSA) започна през септември кампания за намаляване на приема на сол с храната (1, 2), препоръчвайки да не се консумират повече от 6 г сол на ден.

„Бихме искали да накараме хората да се опитат да намалят приема на сол с храната. Това може да се постигне или като не се добавя сол, или като се чете съставът на готовите храни“, заяви John Krebs, директор на FSA. Според данни на агенцията, мъжете приемат около 11 г, а жените – около 8 г сол на ден. Основен източник за прием на сол (до 75%) са хлябът и зърнените храни.

Повишен прием на сол води до повишено артериално налягане. Във Великобритания годишно се харчат 1.2 милиарда евро за антихипертензивни медикаменти, което представлява 15% от общите средства, отделени за лекарства.

„До края на 2005 година, се надяваме да намалим приема на сол с 1 г на ден, а до 2010 година, да достигнем дневен прием под 6 г. За да се намали здравната цена на високия прием на сол, са необходими едновременните усилия на консуматорите и хранителната индустрия“, каза г-н Krebs.

Graham MacGregor, професор по сърдечносъдова медицина в St. George’s Hospital в Лондон и дългогодишен участник в кампаниите против високото съдържание на сол в храните, одобри инициативата, но заяви че тя поставя акцента върху консуматорите, вместо да окаже натиск върху хранителната индустрия, чрез законови промени. (ИТ)

Използвани източници:

1. Eaton L. Food agency launches campaign to reduce salt intake. BMJ 2004; 329: 644 http://bmj.bmjjournals.com

2. Scientific Advisory Committee on Nutrition: Salt and Health http://www.sacn.gov.uk/pdfs/sacn_salt_final.pdf