„Интелигентни антибиотици“ за резистентни бактерии01/11/2004

Нова възможност за контролиране на резистентни бактерии, която може да бъде алтернатива на антибиотичното лечение, са открили микробиолози от UCLA (University of California Los Angeles), ръководени от проф. д-р Jeffery F. Miller, които публикуваха резултатите от проучванията си в списание Nature през септември (1, 2).

Изследователският екип е открил, че бактериофагите притежават гени, които им позволяват бързо да променят повърхностните си протеини, за да се свързват с различни клетъчни рецептори. Учените вярват, че откритието им ще доведе до използването на генетично-модифицирани фаги за лечение на бактериални инфекции, които не се повлияват от приложението на антибиотици.

„С разширените ни познания за действието на бактериофагите, ние имаме потенциалната възможност да прекроим тези вируси така, че да инфектират и унищожават бактерии, които са мутирали и са станали резистентни“, твърди д-р Anthony S. Fauci, директор на Американския национален институт по алергии и инфекциозни заболявания (NIAID).

„Това голямо и новаторско проучване открива пред нас многобройни възможности за разработването на медикаменти и ваксини, които да контролират резистентните бактерии“, заяви и David L. Klein от NIAID. „Въвеждането на бактериофагите може да ни осигури уникален подход срещу патогените като част от биологичната защита“.

„Малко е иронично, че вирусите могат да се прилагат за лечение на бактериални заболявания“, отбеляза Asher Hodes, възпитаник на UCLA и участник в проекта.

Изследователският екип е установил, че геномът на бактериофага, който инфектира Bordetella bronchiseptica, съдържа набор от гени, които променят повърхностните протеини на вируса, свързващи се с рецептори на бактериалната стена.

Teзи гени позволяват размножаването на нови варианти, които разпознават и унищожават резистентните бактерии. Чрез анализиране на различни ДНК-последователности, микробиолозите са открили, че този механизъм е разпространен между повечето видове бактериофаги и инфектираните от тях бактерии.

Използването на бактериофаги за лечение на инфекциозни заболявания не е нова идея. Този вид терапия се прилага почти от 100 години в някои части на света и в САЩ през първата половина на 20-ти век.

„Но сега ние считаме, че с помощта на новите технологии можем да накараме фагите да действат като „динамични“ антимикробни агенти. Това ни осигурява един непрекъснато обновяващ се източник на „интелигентни антибиотици“ за лечение на бактериални заболявания“, подчертава проф. Miller.

Както повечето големи открития в науката и това е направено случайно. Д-р Minghsun Lui, бивш студент в лабораторията на проф. Miller в UCLA, e изследвал генома на бактериофагите, когато e открил забележителното им качество да действат като „интелигентни антибиотици“. Екипът на проф. Miller си e поставил за цел да разучи в детайли механизма, биохимичните му характеристики и да установи дали висшите форми на живот притежават гени с подобни свойства.

Учените се надяват в бъдеще да използват новите си знания за разработването на белтъчни молекули, които ще могат да се свързват с всяка молекула, представляваща интерес от терапевтична гледна точка. (КД)

Използвани източници:

1. http://www.innovations-report.com

2. http://www.medicinenet.com