GPS/GSM в помощ на инвалидите01/11/2004

Комбинация от GPS устройство (Global Positioning System, глобална система за позициониране) и мобилен телефон (GSM) ще позволи по-независим живот на инвалидите и възрастните, както и по-голяма сигурност на хората, които се грижат за тях, благодарение на системата LOCOMOTION на испанската фирма Indra Sistemas, която в момента завършва 30-месечния си пробен период в пет европейски държави (1, 2).

„LOCOMOTION предлага по-голяма независимост, сигурност и мобилност на хората с тежки физически увреждания и такива, които страдат от загуба на памет. Те вече знаят, че могат да разчитат на контакт с тези, които се грижат за тях по всяко време“, заяви координаторът на проекта Antonio Torres.

GPS устройството, което се използва в LOCOMOTION, дава възможност за локализация на човек с точност до 50 метра. В плътно застроените градски зони и вътре в сгради, точността може да е по-ниска, но въпреки това се смята, че в случай на спешност, системата ще позволи бързо достигане до пациента.

На системата могат да се задават и „зони на сигурност“, в които да се движи ползвателят . Тези зони могат да са около къщата или в рамките на квартала и ако те бъдат напуснати, да се включва аларма. Системата включва и възможност за периодично автоматично повикване на пациентите, за да се провери състоянието им.

Предвижда се в LOCOMOTION да се включи възможност за насочване (навигация) на ползвателите към най-близката болница или аптека. Цената на провеждания проект е около четири милиона евро. До сега са разработени два прототипа на устройства. Едното представлява мобилен телефон с възможности за GPS локализация, а второто е GPS устройство, снабдено с паник-бутон.

Смята се, че устройството ще е особено подходящо за хора, страдащи от болестта на Alzheimer или тежко болни, които предпочитат да живеят самостоятелно. Системата дава допълнителна сигурност на близките им и облекчава професионалните задължения на болногледачите.

Една гериатрична одисея през 2050…

Поради увеличаване на процента на застаряващото население в Европа (от 21% днес до 34% през 2050), се очаква успоредно с това да нарасне и честотата на свързаните с напредналата възраст невро-дегенеративни заболявания. Телемедицината и възможността за дистанционно осигуряване на медицински консултации и терапия са едни от възможните решения на проблема, който вече възниква пред здравните системи.

LOCOMOTION не изисква големи инвестиции, тъй като използва вече изградените системи за GPS и за мобилни телефони. Необходимо е само създаването на подходящи преносими устройства за двустранна връзка и центрове за контрол и мониториране. Към системата вече са проявили интерес Германският червен кръст и организации, занимаващи се с публично здравеопазване във Великобритания. (ИТ)

Използвани източници:

1. Location-based mobile phones applications for independent living of disabled and elderly citizens http://www.locomotion-eu.org

2. Wireless care for elderly and disabled people http://www.innovations-report.com

3. http://www.indra.es