Гликираният хемоглобин е независим рисков фактор за сърдечносъдови заболявания


md 01/11/2004

Рискът от сърдечносъдови заболявания се увеличава с нарастването на стойностите на хемоглобин A1c (HbA1c)*, включително и при недиабетици, показаха резултатите от проспективното популационно проучване EPIC-Norfolk (European Prospective Investigation in Cancer in Norfolk), публикувани в Annals of Internal Medicine през септември (1). Проучването е обхванало 4662 мъже и 5570 жени на възраст от 45 до 79 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.