Eрадикацията на H. pylori помага при пациенти с ИТП01/11/2004

Успешната ерадикация на инфекцията с Helicobacter Pylori (HP), при пациенти с хронична идиопатична тромбоцитопенична пурпура (ИТП), води до повишаване на броя на тромбоцитите в над половината от случаите, показаха резултатите от проспективно проучване на д-р Ryugo Sato и сътр. от Oita University в Япония, публикувани в Archives of Internal Medicine през септември (1). Наличието на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.