Дефибрилатор ще се продава без лекарско предписание01/11/2004

В САЩ за първи път ще се продава свободно, без лекарско предписание, автоматичен външен дефибрилатор (automatic external defibrillator – AED), който може да се прилага при възрастни и деца над 8 години (или с тегло над 25 кг), съобщи през октомври фирмата-производител на апарата Philips Medical, след получаване на разрешение от Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) (1, 2).

„Подкрепяме възможността AED да е достъпен до повече хора, както и необходимостта от разширяване на програмите за оказване на първа помощ и кардиопулмонална ресусцитация“, заяви д-р John Billi, председател на Комитета по спешна кардиология към FDA. Около 95% от общо 340 000 случая на година в САЩ на внезапна сърдечна смърт (cardiac arrest) настъпват в извън болнична обстановка; в повечето случаи в домашна обстановка.

Д-р Arthur Kellermann, председател на Департамента по спешна медицина в Emory School of Medicine, Атланта обаче смята, че няма достатъчно научни данни, доказващи, че наличието на AED в домовете на хората ще спаси хиляди човешки живота от сърдечен арест. „Досега има само едно проучване за употребата на дефибрилатори в домашна обстановка и резултатът е негативен. Няма данни и за това, дали AED има предимство пред имплантируемите дефибрилатори при високорискови пациенти“, заяви той.

„Много трудно е и да се предвиди дали при спешност, вместо да повикат „Бърза помощ“, близките няма да се впуснат да търсят дефибрилатор и да загубят ценно време. Има опасност и от инциденти, свързани с апаратурата.“

„Ако някой има излишни $2000 за дефибрилатор, по-добре да ги похарчи за членска карта в кварталния фитнес-клуб“, заключи д-р Kellerman. (ИТ)

Използвани източници:

1. Lenzer J. Automatic defibrillator approved for sale without prescription BMJ 2004; 329: 703 http://bmj.bmjjournals.com

2. Food and Drug Administration http://www.fda.gov