Червенокосите се нуждаят от по-високи дози анестетици01/11/2004
Червенокосите се нуждаят от по-високи дози анестетици - това най-вероятно се дължи на специфичен генотип, който определя и фенотипа за червена коса, показаха резултатите от проучване на учени от University of Louisville в Кентъки, САЩ, публикувани в Anesthesiology през август (1). Лекарите са изследвали реакцията на пациенти на електрически стимули по време на инхалационна анестезия с desflurane. В проучването са участвали само жени - 20 клинично здрави доброволки (10 червенокоси и 10 с тъмна коса), за да се изключат разликите, свързани с пола. Уводът в анестезия е осъществен със sevoflurane; анестезията е била поддържана с desflurane с крайна експираторна концентрация (end-tidal 5.5%). На пациентките е подаван електрически стимул с честота 100 Hz и сила на тока 70 mA, който за буден човек би бил болезнен. При наличието на моторен отговор, концентрацията на desflurane е увеличавана с 0.5%, а при липса на такъв е намалявана с 0.5%. При пациентките с червена коса, средната концентрация на desfluranе за потискане на болковия стимул е била 6.2% - значително по-висока от тази при чернокосите пациентки - 5.2%. Изследователите подчертават, че червената коса е свързана със специфични мутации на гена за меланокортин-1 рецептора (MC1R), който участва в меланогенезата. Тези мутации намаляват експресията на гена, за сметка на това се увеличава експресията на червения пигмент феомеланин и относително намалява продукцията на еумеланин - пигментът, отговорен за тъмния цвят на косата. Може би MC1R генът участва в комплексна невромодуларна регулация в централната нервна система. Тези резултати са потвърдени и от експериментално проучване при опитни животни, публикувано в същия брой на списанието (2). При мишки със светла козина и с мутация на MC1R гена, са установени по-високи нужди на анестетик, в сравнение с фенотипно и генотипно нормалните (с тъмна козина) мишки. По-широкото тълкуване на резултатите от изследването е, че различните фенотипи може да са свързани с различен отговор към медикаменти, което се дължи на различни генотипи. Тази концепция лежи в основата на фармакогенетиката - предписване на лекарствена терапия, в зависимост от индивидуалния генотип (3). (ИТ) Използвани източници: 1. Liem E., Lin C., Suleman M., et al. Anesthetic requirement is increased in redheads. Anesthesiology 2004; 101: 279-283 www.anesthesiology.org 2. Xing Y., Sonner J., Eger E. 2nd, Cascio M., Sessler D. Mice with a melanocortin 1 receptor mutation have a slightly greater minimum alveolar concentration than control mice. Anesthesiology 2004; 101: 544-546 www.anesthesiology.org 3. Гените ще определят какви лекарства да вземаме MD 2004; Брой 2