Бира за кръводарители01/11/2004

Нова кампания в чешката столица Прага, предлага по два литра бира за кръводарителите, с цел да се популяризира даряването на кръв и костномозъчната трансплантация, съобщи British Medical Journal (www.bmjjournals.com) през октомври.

„Много лекари се оплакват от липсата на кръвни продукти в болниците, така че аз реших да стимулирам по този начин хората, готови да помогнат“, заяви инициаторът на кампанията Jaroslav Novak, собственик на бирен магазин в Прага.

Съорганизатори на инициативата са Чешкият център за костномозъчна трансплантация, Vojenska Hospital в Прага и Jiri Paroubek, представител на Министерството на териториалното развитие, който е лансирал идеята на годишния бирен фестивал в чешката столица.

Завеждащият Клиниката по трансфузология и хематология във Vojenska Hospital д-р Milos Bohonek подкрепя кампанията, защото според него това е възможност за увеличение на малкото количество кръв и кръвни продукти в болницата.

Чехия е най-големият консуматор на бира на глава от населението и е критикувана от СЗО, че промотира масовата употреба – бирата в страната струва по-малко от безалкохолните напитки. Чешкото Министерство на здравеопазването не подкрепи идеята кръв да се дава срещу бира. (ОИ)

Очаква се нуклеотидният антиметаболит Clofarabine на ILEX Oncology Inc. (www.ilexonc.com) да бъде одобрен като нов цитостатик за лечение на рефрактерна или рецидивираща остра миелоидна (нелимфобластна) левкемия при деца в началото на декември от Американската агенция за храните и лекарствените средства – FDA. Тази форма на остра левкемия е втората най-честа причина за злокачествени заболявания в детската възраст.

Clofarabine е втора генерация инхибитори на рибонуклеотидната редуктаза. Данни от фаза I-II клинични проучвания показаха, че прилаган в комбинация с антрациклини, той е ефективна алтернатива на cytosine arabinosidе за лечение и на остра нелимфобластна левкемия (ОНЛЛ) при хора на възраст 60 и повече години (Faderl S et al. Blood 2004 Oct 14 http://www.bloodjournal.org).

Нови резултати, докладвани на тазгодишния симпозиум по злокачествени хематологични заболявания в Тексас, САЩ през октомври посочиха, че той е ефективен и като първа линия монотерапия при възрастни пациенти с ОНЛЛ, при които интензивната стандартна терапия с цитостатици е неподходяща (www.leukemia2004.org).

Clofarabine (deoxyadenosine) е пуринов нуклеотиден аналог на цитозина, който селективно се вгражда в туморната ДНК вместо цитозин и по този начин инхибира растежа на бластните клетки от белия кръвен ред и активира тяхната апоптоза.

Препаратът се изучава и като средство за лечение на остра рефрактерна или рецидивираща лимфобластна левкемия при деца – най-честото злокачествено педиатрично заболяване. Изследва се и като средство за терапия на солидни тумори, хронична лимфоцитна левкемия и миелодиспластичен синдром.