АСЕ инхибитори или АR блокери при диабетна нефропатия?01/11/2004

Инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕI) са по-подходящи от ангиотензин рецепторните блокери (АRB) за лечение на пациенти с диабетна нефропатия, тъй като намаляват риска от обща смъртност при еквивалентна ренопротекция, показаха резултатите от обзорен анализ на Giovanni Strippoli и сътр. от Westmead Hospital в Австралия, публикувани в British Medical Journal (BMJ) през октомври (1). Диабетната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.