ACE инхибитори, преминаващи кръвноликворната бариера, подобряват болни с AD01/11/2004

Инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE инхибитори) могат да забавят прогресирането на деменцията при болестта на Аlzheimer (AD, Аlzheimer disease), показаха предварителните резултати от проучването на д-р T. Ohrui и сътр. от Tohoku University School of Medicine в Япония, публикувани в списание Neurology през октомври (1, 2). „Има доказателства, че определени компоненти на ренин-ангиотензиновата система могат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.